PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Kāda ir Covid-19 izplatība starp bērniem Latvijā?

Doctus
Kāda ir Covid-19 izplatība starp bērniem Latvijā?
Freepik
Bērnu slimnīcas Ģimenes vakcinācijas centrs veicis pilotpētījumu, lai gūtu precīzāku izpratni par Covid-19 izplatību starp bērniem, kuriem infekcijas izraisītā saslimšana mēdz noritēt bez simptomiem vai ar ļoti viegliem simptomiem. Rezultāti parādīja, ka 86% pētījumā iesaistīto bērnu jau vismaz vienu reizi ir izslimojuši Covid-19.

Ar lielu ticamību šis pārslimojušo procentuālais skaits attiecināms uz Latvijas bērniem kopumā. "Tā kā jau pārslimojošo bērnu skaits Latvijā ir tik liels, sastopoties ar jaunu Covid-19 uzliesmojumu, varam prognozēt arī mazāku noslodzi bērnu ārstniecības iestādēm un speciālistiem,” norāda asoc. prof. Dace Zavadska, Bērnu slimnīcas Ģimenes vakcinācijas centra vadītāja.

Bērnu slimnīcas Ģimenes vakcinācijas centrs 2022. gada sākumā veica pilotpētījumu “SARS-CoV-2 seroprevalences izvērtējums bērniem Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā (BKUS)”. Tajā piedalījās  200 pēc nejaušības principa uzrunāti Bērnu slimnīcas pacienti: 81 bērns vecumā līdz piecu gadu vecumam, 66 – vecumā no 5 līdz 11 gadiem, 53 bērni un jaunieši vecumā no 12 līdz 18 gadiem. Covid-19 slimības izplatības noteikšanai tika izmantots antivielu tests. Pētījums īstenots, pateicoties Bērnu slimnīcas fonda atbalstam, piesaistot līdzekļus, kurus piešķīra SIA “Roche Latvija”.