PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Mātes un jaundzimušā antivielu līmenis pēc mRNS Covid–19 vakcīnas saņemšanas otrajā trimestrī

Doctus
Mātes un jaundzimušā antivielu līmenis pēc mRNS Covid–19 vakcīnas saņemšanas otrajā trimestrī
Pixabay.com
Imunizācija ar BNT162b2 mesendžera RNS (mRNS) vakcīnu pret Covid–19 grūtniecības trešajā trimestrī pierādījusi sevi ar augstu mātes humorālo IgG imūnatbildi, kas šķērso placentu un nodod aizsardzību pret infekciju arī jaundzimušajam. Šā pētījuma mērķis bija noskaidrot, kāda imūnatbilde seko pēc vakcīnas saņemšanas grūtniecības otrajā trimestrī.

Šis bija perspektīvs kohortas pētījums, kas notika vienā medicīnas centrā Izraēlā laikā no 2021.gada maija līdz jūlijam. Pētījumā tika iekļautas sievietes ar vienaugļa grūtniecību virs 24 gestācijas nedēļām un kurām nav zināma iepriekšēja inficēšanās ar Covid–19 infekciju.

Primārais pētījuma iznākums bija SARS–CoV–2 IgG antivielu titrs, kas noteikts pašai dzemdētājai un no nabas saites asinīm 30 minūtes pēc dzemdībām. Sekundāri iznākumi bija korelācija starp antivielu titriem, augļa–mātes raksturlielumi, mātes pieredzētās blaknes pēc vakcinācijas un pagājušais laika intervāls starp saņemtu vakcināciju un dzemdībām.

Antivielu titri tika noteikti 129 sievietēm (vidējais vecums 31,9 gadi) un 114 jaundzimušajiem, 100 % testu bija pozitīvi. Vidējais gestācijas laiks, kad tika saņemta otrā vakcīna, bija 24,9 nedēļas. Jaundzimušā IgG titri bija 2,6 reizes augstāki kā mātes titri (vidēji 3315,7 AU/mL pret 1185,2 AU/mL). Pozitīva korelācija tika novērota starp mātes un jaundzimušā antivielām (r=0,92; 95 % TI 0,89–0,94). Multivariablā analīze atklāja, ka līdz ar katru klāt nākušu nedēļu, kas pagāja līdz otrajai vakcīnas devas saņemšanai, mātes un jaundzimušā antivielu līmeņi mainījas par – 10,9 % (95 % TI -17,2 %– -4,2 %; p = 0,002) un -11,7 % (95 % TI -19,0 %– -3,8 %; p = 0,005), respektīvi. Par katru viena gada pieaugumu mātes vecumam, mātes un jaundzimušā antivielu līmeņi mainījās par  -3,1 % (95 % TI -5,3 %– -0,9 %; p = 0,007) un -2,7 % (95 % TI -5,2– - 0,1 %; p = 0,04), respektīvi.

Šajā kohortas pētījumā, BNT162b2 mRSN Covid–19 vakcīnas saņemšana otrajā grūtniecības mēnesī asociēta ar labu mātes un jaundzimušā humorālo atbildreakciju, ko var vērtēt pēc noteiktajiem antivielu titriem. Šādi iegūtie secinājumi atbalsta Covid–19 vakcināciju grūtniecēm otrajā trimestrī, lai sasniegtu gan savu personīgo aizsardzības līmeni pret infekciju, gan pasargātu savu jaundzimušo.

Avots: Kugelman N, Nahshon C, Shaked-Mishan P, et al. Maternal and Neonatal SARS-CoV-2 Immunoglobulin G Antibody Levels at Delivery After Receipt of the BNT162b2 Messenger RNA COVID-19 Vaccine During the Second Trimester of Pregnancy. JAMA Pediatr. Published online December 21, 2021. doi:10.1001/jamapediatrics.2021.5683