PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Pašnāvniecisku domu un mēģinājumu risks medicīnas studentu vidū: riska faktori

Doctus
Pašnāvniecisku domu un mēģinājumu risks medicīnas studentu vidū: riska faktori
Pixabay.com
Medicīnas studijas ir izaicinājums lielākajai daļai studentu – līdz šim pierādīts gan augsts izdegšanas, gan psihiskās veselības traucējumu risks. Un līdz ar to paaugstinās arī pašnāvniecisku ideju un meģinājumu risks.

Šā pētījuma mērķis bija noskaidrot, ar kādiem riska faktoriem saistīta suicidālu domu un mēģinājumu rīcība medicīnas studentu vidū, sistemātiski analizējot līdz šim veiktos pētījumus dažādās elektroniski pieejamās datu bāzēs. No 4 053 izskatītām publikācijām, divdesmit pieci pētījumi tika iekļauti turpmākai analīzei. Tika veikta meta–analīze divdesmit pieciem riska faktoriem suicidālu domu riskam un četri riska faktori suicīda mēģinājuma riskam.

Tika secināts, ka psihiskās veselības traucējumi kā depresija (riska attiecība jeb OR 6,87; 95 % TI [4,80–9,82] suicīda domām; OR 9,34 [4,18–20,90] suicīda mēģinājumam), izdegšanas sindroms (OR 6,29 [2,05–19,30] suicīda domām), komorbīda psihiskā slimība (OR 5,08 [2,81–9,18] suicidālām domām) un hronisks stress (OR 3,72 [1,39–9,94] suiciālām domām) paaugstina suicidālu domu un suicīda mēģinājuma risku medicīnas studentu vidū. Turpretī cigarešu smēķēšanai, psihiskai slimībai ģimenes anamnēzē vai suicidālai uzvedībai netika pierādīta cieša saikne ar suicidālu domu risku, kamēr stress, sievietes dzimums un alkohola lietošana nepierādījās kā nozīmīgi riska faktori suicīda mēģinājumam medicīnas studentu vidū.

Pētnieki secina, ka nepieciešami papildu pētījumi, lai analizētu individuālos, ar medicīnas studenta ikdienu saistītos faktorus, kas saistīti ar suicīda domu un mēģinājumu risku, lai novērstu to negatīvo ietekmi uz studenta psihisko veselību.

Avots: Seo C, Di Carlo C, Dong SX, Fournier K, Haykal KA. Risk factors for suicidal ideation and suicide attempt among medical students: A meta-analysis. PLoS One. 2021 Dec 22;16(12):e0261785. doi: 10.1371/journal.pone.0261785. PMID: 34936691.