PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Periodontīts un cukura diabēta risks: ar ĶMI saistītas atšķirības

Doctus
Periodontīts un cukura diabēta risks: ar ĶMI saistītas atšķirības
Pixabay.com
Pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai periodonta slimībām ir pozitīva saistība ar incidentu cukura diabētu, ņemot vērā ķermeņa masas indeksa (ĶMI) dažādību.

Šajā pētījumā iekļautie 5569 dalībnieki bez cukura diabēta anamnēzes tika izgūti no ARIC (Aterosklerozes risks sabiedrībā) kohortas pētījuma laika posmā no 1996.–1998.gadam. Pētījums un dalībnieku novērošanas periods ilga līdz 2018.gadam. Periodonta slimības statuss tika noteikts pēc periodonta profila klases (PPC) stadijām un incidenta cukura diabēta diagnoze tika balstīta pēc dalībnieka ziņojumiem pēc ārsta noteiktas diagnozes. Pētījuma veicēji noteica riska attiecību (HR) diabētam, izmantojot konkurējošu riska modeli katrai PPC stadijai. Tāpat tika noteikta multiplikatīvā mijiedarbība starp periodonta simību un ĶMI (kā nepārtrauktu mainīgo) kā riska faktoru diabētam.

Vidējais dalībnieku novērošanas laiks bija 19,4 gadi, šajā laika posmā pirmreizēji diagnosticēts cukura diabēts 1348 pacientiem, tāpat reģistrēti 1529 nāves gadījumi. Salīdzinājumā ar “vesels/nelielas mutes dobuma veselības izmaiņas” stadiju, dalībnieki ar PPC “smaga periodonta slimība” (HR 1,76; 95 TI 1,10–2,80) vai “smagas pakāpes zobu zaudējums” (HR 2,11; 95 % TI 1,46–3,04) stadiju un zemāku ĶMI bija ar paaugstinātu risku diabēta attīstībai, pielāgojot datus pēc demogrāfiskajiem, smēķēšanas, izglītības līmeņa un bioloģiskajiem mainīgājiem, arī uzskaitot nāvi kā konkrējošu risku. Mijiedarbība starp PPC stadijām un ĶMI bija statistiski nozīmīga (p = 0,01). Netika atrastas statistiski nozīmīgas saistības ar PPC stadijām un incidentu cukura diabētu, ja ĶMI bija virs 31 kg/m².

Pētnieki secina, ka periodonta slimība ir saistīta ar incidentu cukura diabēta attīstību, īpaši tiem pacientiem, kas nav ar aptaukošanos. Zobārstiem būtu jābūt informētiem, ka pastāv šāda saistība, bet līdz ar augstāku ĶMI tā mazinas.

Avots: Shaoping Zhang, Kamaira H Philips, Kevin Moss, Di Wu, Hamdi S Adam, Elizabeth Selvin, Ryan T Demmer, Faye L Norby, Indra Z Mustapha, James D Beck, Periodontitis and Risk of Diabetes in the Atherosclerosis Risk In Communities (ARIC) Study: A BMI-modified Association, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2021;, dgab337, https://doi.org/10.1210/clinem/dgab337