PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Psihiskās veselības ietekme uz psoriāzes pacienta izpratni par slimības smaguma pakāpi

Doctus
Pixabay.com
Lai veiksmīgi ārstētu psoriāzi, nepieciešams rūpīgi uzraudzīt slimības gaitu un atbildreakciju uz ārstēšanu. Dermatologu ikdienas praksē lietotie slimības smaguma pakāpi novērtējošie rīki neuzrāda to, kā pacients uztver savu slimību. Veiktie pētījumi uzrāda, ka ir vērā ņemama atšķirība starp psoriāzes smaguma pakāpes novērtējumu pacienta un ārsta skatījumā. Izprotot faktorus, kas ietekmē pacienta pašnovērtējumu, ir iespējams uzlabot terapeitisko iznākumu un pacienta apmierinātību ar ārstēšanu.

Lai novērtētu atšķirības viedokļos starp pacientiem un ārstiem-speciālistiem, kā arī noskaidrotu, vai vērtējuma atšķirībās iesaistīts pacienta psihiskās veselības statuss, tika veikts kohortas pētījums Londonā, Anglijā ar 502 psoriāzes pacientiem, kas apmeklējuši dermatologu psoriāzes dēļ laikā no 2016.–2018.gadam.

Psoriāzes smaguma pakāpe tika novērtēta katrā vizītē ar identisku 5 punktu ārsta un pacienta novērtējuma skalām (āda – tīra, gandrīz tīra, vieglas pakāpes psoriāze, vidējas pakāpes, smagas pakāpes vai ļoti smagas pakāpes psoriāze). Katrā vizītē pacients aizpildīja depresijas un trauksmes pašvērtējuma sijājošās diagnostikas anketas.

Kopumā bija pieejami garengriezuma dati par 502 pacientiem ar psoriāzi (kopā laika posmā notikušas 1985 vizītes). No pētījuma dalībniekiem 339 (68 %) bija vīrieši, 396 (79 %) eiropeīdās rases, vidējais vecums 47 gadi, 197 (39 %) ar psoriātisko artrītu, 43 (9 %) konstatēti depresīva spektra traucējumi, 49 pacientiem (10 %) trauksmes spektra traucējumi.

Arī šajā pētījumā bija nesakritības starp dermatologa un pacienta uztveri par slimības pakāpi, – kopumā 768 no 1985 apmeklējumiem (39 %). 511 vizītēs (26 %) pacienti savu psoriāzes gaitu novērtēja mazāk smagu kā dermatologs, bet 257 vizītēs (13 %) kā smagāku.

Tie pacienti, kas tika izsijāti pēc psihiskās veselības traucējumiem (depresija, trauksme) drīzāk novērtēja savu slimības gaitu kā smagāku, salīdzinot ar dermatologa vērtējumu (relatīvā riska attiecība: depresija 2,7; 95 % TI, 1,6–4,5; trauksme 2,1; 95 % TI, 1,3–3,4). Statistiskā ticamība nemazinājās arī pēc vecuma, etniskās grupas, dzimuma, ĶMI, smēķēšanas statusa, blakusslimību, ārstēšanas izvēles un psoriātiskā artrīta esamības pielāgošanas.

Šis pētījums norāda, ka atšķirības starp slimības uztveri starp pacientu un speciālistu varētu būt saistītas ar pacienta psihiskās veselības traucējumiem. Depresijas un trauksmes atpazīšana psoriāzes pacientu vidū ir nepieciešama, lai interpretētu pacienta uztveri par slimību un nonāktu pie atbilstīga ārstēšanas algoritma.

Avots: Carr E, Mahil SK, Brailean A, et al. Association of Patient Mental Health Status With the Level of Agreement Between Patient and Physician Ratings of Psoriasis Severity. JAMA Dermatol. Published online March 03, 2021. doi:10.1001/jamadermatol.2020.5844

Lasītākais Doctus.lv
GUNTIS KARELIS: Grūtības ir spēcīgs motivētājs

Asociētais profesors GUNTIS KARELIS, RAKUS stacionāra “Gaiļezers” Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas vadītājs, neslēpj, ka studiju gados neiroloģija šķitusi ļoti sarežģīta un neizprotama medicīnas joma. Tad nu apņēmies to atšifrēt, nevis centies izvairīties no grūtībām un izaicinājumiem.

M. Lapsa
RENĀTE HELDA: cukura diabēts pandēmijas ēnā— katastrofāls ielaisto gadījumu skaits

Renāte Helda, endokrinoloģe “Veselības centrs 4”, Siguldas slimnīcā: "Kopš 1990. gadiem neatceros tik daudz ielaistu un nolaistu cukura diabēta gadījumu. Ar citām endokrīnajām slimībām pašreiz nav tik slikti, bet sekas varbūt vēl tikai parādīsies, piemēram, laikus neizoperēti vairogdziedzera vēži, kam prognoze ir samērā laba, ja tos ārstē savlaicīgi."

R. Helda
Bioloģiskie medikamenti. Arvien biežāk izmantojam praksē

Zinātniskā revolūcija zāļu atklāšanas un produktu attīstībā biotehnoloģijā, kas notika 20. gadsimta beigās, savu uzvaras gājienu turpina arī 21. gadsimtā. Šobrīd vairāk nekā simt dažādu slimību tiek ārstētas ar biotehnoloģijas palīdzību, turklāt daudzas metodes joprojām ir galvenais atklājums medicīnā. Bioloģisko līdzekļu lietošana strauji paplašinājusies, tos izmanto, piemēram, onkoloģijā, autoimūnu traucējumu, iekaisuma slimību ārstēšanā.

L. Henke, S. Purviņa
Liels traumu risks brīvdienu skrējējiem

Gandrīz puse no visiem brīvdienu skrējējiem (skrējēji, kas to dara neprofesionāli, brīvajā laikā) gūst traumas, galvenokārt saistībā ar ceļiem, ikriem vai Ahileja cīpslām, un riska līmenis ir vienlīdz augsts neatkarīgi no skrējēja vecuma, dzimuma vai skriešanas pieredzes.

Doctus
SANAD II pētījums par valproāta vs. levetiracetāma efektivitāti un izmaksu ieguvumu salīdzinājumu

Valproāts ir pirmās līnijas zāļviela, lai ārstētu pacientus ar jaunatklātu idiopātisku, ģeneralizētu vai grūti klasificējamu epilepsiju. Izņēmums ir sievietes reproduktīvā vecumā potenciālā teratogēnā efekta dēļ. Levetiracetāms tiek izrakstīts arvien biežāk šai pacientu populācijai, neskaitoties uz pierādījumu trūkumu par tā efektivitāti un izmaksu ieguvumiem salīdzinājumā ar valproātu.

Doctus