PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Saccharomyces boulardii hospitālas Clostridioides difficile infekcijas profilaksei

Doctus
Saccharomyces boulardii hospitālas Clostridioides difficile infekcijas profilaksei
Pixabay.com
Hospitālā infekcija ar C.difficile joprojām ir nopietns izaicinājums slimnīcu vidē. Līdzšinējie dati par probiotiku izmantošanu C.difficile hospitālās infekcijas novēršanai ir bijuši pretrunīgi. Turklāt rezultāti dažādiem pētītajiem probiotiku celmiem atšķiras. Daļa no speciālistu rekomendācijām ir piesardzīgas, bet ASV Gastroenterologu asociācija rekomendē antibakteriālo līdzekļu lietošanas kursa laikā specifisku probiotiku izmantošanu gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Lai identificētu ieguvumus un riskus Saccharomyces boulardii izmantošanai C.difficile hospitālās infekcijas profilaksē, retrospektīvā kohortas pētījumā, kas tika veikts no 2016. gada janvāra līdz 2019. gada martam, visi pacienti, kuriem bija ordinēts augsta riska antibakteriālās terapijas līdzeklis, tika iedalīti divās grupās: vieni saņēma Saccharomyces boulardii (5 miljardus kolonijveidojošo vienību divas reizes dienā), otri — nesaņēma. Lai noteiktu pielāgotos un nepielāgotos C.difficile hospitālās infekcijas riskus, tika izmantots Cox regresijas modelis.

Pacientiem, kuri saņēma S.boulardii, bija par 48 % mazāks risks attīstīties hospitālai C.difficile infekcijai nekā grupai, kas probiotikas nesaņēma (pielāgotā risku attiecība 0,52, 95 % TI 0,31—0,87). Risks mazinājās par 57 %, ja probiotiku profilaksi saņēma pacienti, kas bija stacionēti pneimonijas dēļ (pRA 0,43, 95 % TI 0,19—0,95). S.boulardii pievienošana ceftriaksonam C.difficile infekcijas risku mazināja par 76 % (pRA 0,24, 95 % TI 0,11—0,53) salīdzinājumā ar pacientiem, kas saņēma ceftriaksonu bez probiotiku profilakses.

Autori secina: lai izvairītos no C.difficile hospitālas infekcijas, probiotiku profilakse ar S.boulardii var būt lietderīga gadījumos, kad pacienti saņem ceftriaksonu vai jebkuru antibakteriālās terapijas līdzekli pneimonijas dēļ.

Avots: Wombwell, Eric. “Saccharomyces boulardii Prophylaxis for Targeted Antibiotics and Infectious Indications to Reduce Healthcare Facility-Onset Clostridioides difficile Infection.” Microbes and infection, 105041. 1 Sep. 2022, doi:10.1016/j.micinf.2022.105041