PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Simptomi 6–12 mēnešus pēc Covid–19 pārslimošanas: populācijas pētījums

Doctus
Simptomi 6–12 mēnešus pēc Covid–19 pārslimošanas: populācijas pētījums
Pixabay.com
Daļa akūtas Covid–19 infekcijas gadījumu norit viegli vai pat asimptomātiski, īpaši bērnu un pusaudžu vecumā. Smagas slimības gaitas risks pieaug līdz ar pacienta vecumu un blakusslimību spektru. Neskatoties uz saslimstības un mirstības rādītājiem akūtā fāzē, Covid–19 nereti atstāj sekas arī pēc pārslimošanas – līdz pat 80 % pacientu pēc Covid–19 pārslimošanas sūdzas par veselības traucējumiem.

Šā populācijas, šķērsgriezuma pētījuma mērķis bija aprakstīt simptomus un simptomu kopas post–Covid sindromam 6–12 mēnešus pēc akūtas infekcijas, aprakstīt riska faktorus un izpētīt saistību starp simtpomu kopām un cilvēku vispārējo veselības un darba kapacitāti.

Pētījuma dati tika izgūti no 18–65 gadus veciem pacientiem Vācijas dienvidu daļā, kam noteikta SARS–CoV–2 infekcija ar PĶR. Uzaicinājumu pētījumā piedalīties saņēma 50 457 pacienti, no tiem atbildēja 12 053 (24 %) – 58,8 % sievietes, vidējais vecums 44,1 gads.

No simptomu kopām, par ko pacienti sūdzējās visvairāk, nopietnāko ietekmi uz atveseļošanos un darba kapacitāti atstāja hronisks nogurums (37,2 %, 95 % TI 36,4–38,1 %) un neirokognitīvie traucējumi (31,3 %, 95 % TI 30,2–32,2 %). Tādi simptomi kā trauksme/depresija, galvassāpes/reiboņi un sāpju sindroms arī prevalēja traucētas darba kapacitātes dēļ, taču novēroja atšķirības starp dzimumiem un vecumu.

Kopējā post–Covid sindroma sastopamība starp tiem, kas atbildēja uz anketu (n =12 053) bija 28,5 %, ja pieņem, ka simptomi vismaz vidēji ietekmē ikdienas aktivitātes un  darba spēju atjaunošanās ir ≤ 80 %. Ja pieņem, ka tie, kas uz anketu neatbildēja bija pilnībā atveseļojušies, post–Covid sastopamība starp visiem šīs populācijas indivīdiem (n = 50 457) ir vismaz 6,5 %.

Neskatoties uz mazo respondentu skaitu un potenciālajām neprecizitātēm aizpildot aptaujas anketu, pētījums uzrāda uz vērā ņemamu pēcvīrusa infekcijas slogu pacientiem, kas slimojuši ar Covid–19. Turklāt, tādi simtpomi kā hronisks nogurums, kognitīvo funkciju traucējumi un pazeminātas darba spējas sastopamas arī pacientiem, kas akūto vīrusa fāzi pārslimojuši viegli.

Avots: Peter R S, Nieters A, Krausslich H, Brockmann S O, Gopel S, Kindle G et al. Post-acute sequelae of covid-19 six to 12 months after infection: population based study BMJ 2022; 379 :e071050 doi:10.1136/bmj-2022-071050