PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Smagas gaitas akūts aknu bojājums pēc hepatotoksisku medikamentu lietošanas: pasaules dati

Doctus
Smagas gaitas akūts aknu bojājums pēc hepatotoksisku medikamentu lietošanas: pasaules dati
Pixabay.com
Šā brīža pieeja hepatotoksiskā medikamentu potenciāla klasificēšanā balstās uz kumulatīviem gadījumu ziņojumiem par akūtu aknu bojājumu (AAB), neņemot vērā skartās populācijas lielumu. Pastāv maz pierādījumu no datiem, kas attiecināmi uz pacienta veselības statusu un/vai rutīnas veselības aprūpē ievāktu informāciju ārpus ierastās pētījumu vides. Veikts pētījums, lai identificētu potenciāli vishepatotoksiskākos medikamentus praksē balstītos pierādījumos un salīdzinātu rezultātus ar šā brīža medikamentu iedalījumu pēc gadījumu ziņojumiem.

Šajā kohortas pētījumu sērijā tika iegūti dati no ASV Veterānu lietu departamenta datiem par personām bez pastāvošas aknu vai žultsceļu slimības, kam sākta terapija ar potenciāli hepatotoksisku medikamentu (kopā analizēti 194 medikamenti) ambulatoros apstākļos laikā no 2000.–2021.gadam. Dati analizēti no 2020.gada jūnija līdz 2023.gada novembrim. Pētījumā par būtisku hepatotoksicitāti uzskatīta hospitalizācija smaga AAB gadījumā, kas definēta vai nu kā (1) AlAT kāpums vairāk par 120 U/l + kopējā bilirubīna līmenis virs 2,0 mg/dl vai (2) INR virs 1,5 + kopējā bilirubīna līmenis virs 2,0 mg/dl pirmajās divās hospitalizācijas dienās.

Pētījumā tika iekļauti 7 899 888 pacienti starp 194 medikamentu kohortām (vidējais [SN] vecums 64,4 [16,4] gadi, 7 305 558 vīrieši [92,5 %], 4 354 136 pētījuma dalībniekiem [55,1 %] bija polifarmācija). Sastopamības rādītāji smagam AAB variēja no 0 gadījumiem uz 10 000 persongadiem (kandesartans, minociklīns) līdz 86,4 gadījumiem uz 10 000 persongadiem (stavudīns). Septiņiem medikamentiem (stavudīns, erlotinibs, lenalidomīds vai talidomīds, hlorpromazīns, metronidazols, prohlorperazīns un izoniazīds) AAB biežums bija 10,0 vai vairāk gadījumi uz 10 000 persongadiem, un desmit medikamentiem (moksifloksacīns, azatioprīns, levofloksacīns, klaritromicīns, ketokonazols, flukonazols, kaptoprils, amoksicilīns–klavulānskābe, sulfametoksazols–trimetoprims un ciprofloksacīns) rādītājs bija starp 5,0 līdz 9,9 gadījumiem uz 10 000 persongadiem. No šiem 17 medikamentiem ar augstākajiem novērotajiem smaga AAB rādītājiem 11 (64 %) nebija iekļauti augstākajā hepatotoksicitātes kategorijā, kas balstās uz gadījumu ziņojumiem.

Avots: Torgersen J, Mezochow AK, Newcomb CW, et al. Severe Acute Liver Injury After Hepatotoxic Medication Initiation in Real-World Data. JAMA Intern Med. Published online June 24, 2024. doi:10.1001/jamainternmed.2024.1836