PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Torakālās aortas aneirismas izmērs un ilgtermiņa iznākums: KP–TAA pētījuma dati

Doctus
Torakālās aortas aneirismas izmērs un ilgtermiņa iznākums: KP–TAA pētījuma dati
Pixabay.com
Kādi ir aortas disekcijas un visu iemeslu nāves riski pacientiem ar asimptomātisku, ķirurģiski nekoriģētu ascendējošās torakālās aortas aneirismu? Kā prognozi ietekmē aneirismas izmērs?

Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, tika veikts liela apjoma retrospektīvs kohortas pētījums The Kaiser Permanente Thoracic Aortic Aneurysm (KP-TAA), iekļaujot asimptomātiskus pacientus ar torakālu aortas aneirismu (TAA), analizējot tādus datus kā aneirismas izmērs, pacienta demogrāfiskie rādītāji, blakusslimības, lietotie medikamenti, laboratorie rādītāji, vitālie rādītāji. Galvenie pētījuma iznākumi bija aortas disekcija, visu iemeslu nāve un plānveida aortas ķirurģija.

No visiem 6372 TAA pacientiem, kas identificēti laika posmā no 2000.–2016.gadam, vidējais sākotnējais TAA izmērs bija 4,4 (0,5) cm (828 indivīdiem [13 % no kohortas] TAA sākotnējais izmērs bija 5,0 cm vai lielāks un 280 indivīdiem [4,4 % no kohortas] TAA izmērs bija 5,5 cm vai lielāks). Vidējais pētījuma dalībnieku vecums bija 68,6 gadi, 67,8 % vīrieši. Aortas disekcijas gadījumu biežums kohortā novērošanas periodā 3,7 (2,5) gadi bija zems – fiksēti 44 gadījumi (0,7 % kohortas) jeb 0,22 notikumi uz 100 persongadiem. Lielāks sākotnējais aneirismas izmērs bija saistīts ar augstāku disekcijas risku un visu iemeslu mirstību daudzvariantu modeļu statistiskajā analīzē, īpaši risku palielinot pie aneirismas izmēra 6,0 cm un vairāk. Aortas disekcijas pielāgotais risks piecu gadu laikā bija 0,3 % (95 % TI 0,3-0,7), 0,6 % (95 % TI 0,4–1,3), 1,5 % (95 % TI 1,2–3,9), 3,6 % (95 % TI 1,8–12,8) un 10,5 % (95 % TI 2,7–44,3) pacientiem ar TAA izmēru attiecīgi 4,0–4,4 cm, 4,5–4,9 cm, 5,0–5,4 cm, 5,5–5,9 cm un 6,0 vai vairāk.

Šajā liela izmēra, sociodemogrāfiski heterogēnā kohortā pacientiem ar asimptomātisku TAA absolūtais aortas disekcijas risks tika noteikts zems, taču tas pieauga līdz ar aneirismas izmēru pēc potenciālo jaucējfaktoru pielāgošanas. Šā pētījuma dati atbalsta šā brīža konsensus vadlīnijas, kur rekomendē veikt profilaktisku ķirurģiju asimptomātiskiem pacientiem ar TAA virs 5,5 cm.

Avots: Solomon MD, Leong T, Sung SH, et al. Association of Thoracic Aortic Aneurysm Size With Long-term Patient Outcomes: The KP-TAA Study. JAMA Cardiol. Published online October 05, 2022. doi:10.1001/jamacardio.2022.3305