PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Trīskārša vai četrkārša antihipertensīvā terapija zemās devās vai monoterapija – sistemātisks pārskats un meta–analīze

Doctus
Trīskārša vai četrkārša antihipertensīvā terapija zemās devās vai monoterapija – sistemātisks pārskats un meta–analīze
Pixabay.com
Tiek izskatīti ieguvumi antihipertensīvai terapijai ar trīs vai četru zāļu kombināciju zemās devās sākotnējā arteriālās hipertensijas pārvaldībā. Lai novērtētu šādas kombinētās terapijas efektivitāti un drošumu, tika apkopoti dati no nejaušināti kontrolētiem pētījumiem visā pasaulē.

Publikācijās no PubMed un Medline tika izgūti dati par pētījumiem, kur salīdzināja zemu devu kombinācijas ar trīs vai četriem antihipertensīviem līdzekļiem salīdzinājumā ar monoterapiju, ierasto aprūpi vai placebo. Primārais pētījuma iznākums bija vidējais sistoliskā TA samazinājums starp salīdzinātajām arteriālās hipertensijas aprūpes taktikām. Citi iznākumi, kas arī pētniekus interesēja bija to pacientu proporcija, kas sasniedza asinsspiediena līmeni zem 140/90 mmHg, kādas bija terapijas blaknes un pacientu atteikšanās no terapijas.

Pētījumā tika iekļauti septiņi nejaušināti kontrolēti pētījumi ar 1918 pacientiem (vidējais vecums 59 gadi, 38 % sievietes). Četros pētījumos tika iekļauta trīskāršā antihipertensīvā terapija, trīs pētījumos – četrkāršā. Četru un 12 nedēļu novērošanas periodā tika fiksēts, ka zemu devu kombinācijas saistītas ar labāku vidējās sistoliskā asinsspiediena samazinājumu salīdzinājumā ar monoterapiju vai standarta aprūpi (vidējais samazinājums 7,4 mmHg; 95 % TI 4,3–10,5) un placebo (vidējais samazinājums 18,0 mmHg; 95 % TI 15,1–20,8). Tāpat arī zemu devu kombinācijas uzrādīja augstāku proporciju ar pacientiem, kas sasniedza kopējo asinsspiedienu zem 140/90 mmHg gan 4.nedēļā, gan 12.nedēļā, salīdzinot gan ar monoterapiju, gan ierasto aprūpi (66 % pret 46 %; RR 1,40; 95 % TI 1,27–1,52) un placebo (54 % pret 18 %; RR 3,03; 95 % TI 1,93–4,77). Netika konstatēta nozīmīga heterogenitāte starp pētījumiem, kur iekļauti pacienti ar un bez sākotnēji lietotās asinsspiedienu mazinošās terapijas.

Rezultāti no diviem pētījumiem norādīja, ka zemu devu kombinētā terapija joprojām ir pārāka par monoterapiju vai standarta aprūpi arī pēc 6 un 12 mēnešiem. Kombinētā terapija bija saistīta ar biežāku reiboni (14 % pret 11 %; RR 1,28, 95 % TI 1,00–1,63), bet citas blaknes nebija nozīmīgas.

Avots: Wang N, Rueter P, Atkins E, et al. Efficacy and Safety of Low-Dose Triple and Quadruple Combination Pills vs Monotherapy, Usual Care, or Placebo for the Initial Management of Hypertension: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Cardiol. Published online April 26, 2023. doi:10.1001/jamacardio.2023.0720