PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Tūlītējie kafijas efekti pieaugušajiem: nejaušināts šķērsgriezuma pētījums

Doctus
Tūlītējie kafijas efekti pieaugušajiem: nejaušināts šķērsgriezuma pētījums
Pixabay.com
Kafija ir viens no biežāk patērētajiem dzērieniem visā pasaulē. Tūlītēji tās efekti pēc iedzeršanas ir pētīti maz, tāpēc nejaušināti kontrolēta šķērsgriezuma pētījuma veidā tika noskaidrots kafijas ar kofeīnu efekts uz sirds ritmu, paveikto soļu skaitu, miegu un glikozes līmeni asinīs.

Pētījumā tika iekļauti 100 pieaugušie, kam tika pieslēgta nepārtraukta EKG monitorēšanas sistēma, ap roku liekams akselerometrs, kā arī nepārtrauktas glikozes uzraudzības ierīce. Dalībniekiem tika lūgts lejupielādēt aplikāciju, kurā tika ievākti ģeolokācijas dati. Saziņai ar dalībniekiem pētījuma autori izmantoja SMS, kur 14 dienu laikā pēc nejaušības principa sūtīja ziņu dalībniekiem ar lūgumu izdzert kafijas krūzi vai mērķtiecīgi izvairīties no kofeīna. Primārais pētījuma iznākums bija dienā fiksēto priekšlaicīgo priekškambara kontrakciju skats. Līdzestība nejaušināšanas procesam tika novērtēta pēc dalībnieku reālā laika indikatoru ierakstiem, ikdienas aptaujas anketu datiem, pirkumu čekiem par kafiju un virtuālā uzraudzība, sekojot līdzi kafijas veikaliņu apmeklējumam.

Vidējais (±SN) dalībnieku vecums bija 39±13 gadi; 51 % bija sievietes. Līdzestība uzdevumu paveikšanai pētījuma laikā vērtējama kā augsta. Dienās, kad uzturā tika lietota kafija ar kofeīnu, tika fiksētas vidēji 58 priekšlaicīgas priekškambaru kontrakcijas, bet dienās, kad kafija netika lietota – 53 (attiecības rādītājs 1,09; 95 % TI 0,98–1,20; p = 0,10). Kafijas ar kofeīnu patēriņa laikā tika novērotas 154 priekšlaicīgas ventrikulāras kontrakcijas un nelietošanas laikā – 102 (RR 1,51; 95 % TI 1,18–1,94). Attiecīgi soļu skaits kafijas dzeršanas dienās bija vidēji 10 646, kamēr dienās, kad kafija netika lietota – 9665 soļi (vidējā atšķirība 1058 soļi, 95 % TI 441–1675). Miega ilgums ar kafiju 397 minūtes, bez kafijas – 432 minūtes (vidējā atšķirība 36 minūtes; 95 % TI 25–47). Seruma glikozes līmenis 5,2 mmol/l ar kafiju un 5,3mmol/l bez kafijas (vidējā atšķirība 0,022; 95 % TI –0,3–0,25).

Analizējot pētījuma primāro iznākumu, netika konstatēts, ka kafijas ar kofeīnu patēriņš ietekmē priekšlaicīgu priekškambaru kontrakciju risku.

Avots: Marcus G.M (2023) Acute Effects of Coffee Consumption on Health among Ambulatory Adults. N Engl J Med 2023; 388:1092-1100. DOI: 10.1056/NEJMoa2204737