PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Vai tiešām psihiskās veselības simptomi pastiprinājušies Covid–19 pandēmijas laikā?

Doctus
Vai tiešām psihiskās veselības simptomi pastiprinājušies Covid–19 pandēmijas laikā?
Pixabay.com
Bažas par Covid–19 pandēmijas ietekmi uz psihisko veselību dažādās populācijās ir aktuāls jautājums – medijos vairākkārt izteikti apgalvojumi, ka šobrīd pasaule piedzīvo Covid–19 psihiskās veselības pandēmiju vai “cunami”.  Līdz šim veiktie šķērsgriezuma pētījumi ziņojuši par psihiskās veselības pasliktināšanos dažādās pacientu grupās un vispārējā populācijā, taču iztrūkst salīdzinājums ar laiku pirms pandēmijas.  

Šā sistēmiskā pārskata mērķis bija apkopot un salīdzināt psihiskās veselības iznākumu datus dažādās kohortās pirms un pēc pandēmijas sākuma. Dati tika aizgūti no tādām datu bāzēm kā Medline, PsycINFO, CINAHL, Embase, Web of Science, China National Knowledge Infrastructure, Wanfang, medRxiv un Open Science Framework Preprints. Analīzē tika iekļauti pētījumi, kas salīdzina psihiskās veselības iznākumus, trauksmes vai depresijas simptomus jebkādā pieejamā populācijā laikā no 2018.–2019.gada decembrim, ar statistiskās analīzes metožu palīdzību salīdzinot datus ar Covid–19 pandēmijas laiku.

2022.gada aprīlī bija izskatīti 94 411 unikālas tēzes, iekļaujot 137 pētījumus par 134 kohortām. Lielākā daļa pētījumu bija par augstu ienākumu (n = 105; 77 %) vai vidēji augstu ienākumu (n = 28; 20 %) valstu datiem. Starp vispārējās populācijas pētījumiem netika atrastas nozīmīgas atšķirības psihiskās veselības izmaiņās kopumā (standartizētā vidējā atšķirība [SMD] 0,11, 95 % TI -0,00–0,22) vai trauksmes simptomu sastopamībā (SMD 0,20; 95 % TI 0,12–0,29),  taču pavisam nelielu pasliktinājumu vēroja depresijas simptomātikā (SMD 0,22; 95 % TI 0,05–0,40). Apakšgrupu analīzē tikai sieviešu kohortā tika novērotas kādas atšķirības pirms un pēc pandēmijas – dažās analīzēs secināja, ka pshiskās veselības simptomi nedaudz vai minimāli pastiprinājušies pēc pandēmijas sākuma, kamēr dažās, gluži pretēji – simptomi mazinājušies. Analizētajos pētījumos pastāvēja gan heterogenitāte, gan neobjektivitātes riski.

Šā brīža pārskata rezultāti rāda, ka pandēmijai nav bijusi būtiska ietekme uz populācijas psihisku veselību, kaut arī nelielas negatīvas izmaiņas vērojamas sieviešu populācijā. Ņemot vērā daudzo pētījumu nepilnības, pārskata autors plāno atjaunināt šā pārskata rezultātus līdz ar laiku, kad pievienosies vairāk jaunu pētījumu rezultāti.

Avots: Sun Y, Wu Y, Fan S, Dal Santo T, Li L, Jiang X et al. Comparison of mental health symptoms before and during the covid-19 pandemic: evidence from a systematic review and meta-analysis of 134 cohorts BMJ 2023; 380 :e074224 doi:10.1136/bmj-2022-074224