Polifarmācija un vājums gados veciem pacientiem

Doctus . | 2017. gada 2. februāris

Pētījuma mērķis bija noskaidrot vai pastāv saistība starp lietoto medikamentu skaitu un vājumu gados veciem cilvēkiem. 

Šis bija ilgstošs, novērojuma kohorta pētījums, kurš tika veikts Vācijā. Pētījumā piedalījās 3058 pieaugušie vecumā no 57 līdz 84 gadiem.

Vājums tika novērtēts pēc vājuma fenotipa, ko aprakstīja Fried ar kolēģiem. Polifarmāciju definēja kā 5 vai vairāk vienlaicīgi lietoti medikamenti un hiperpolifarmāciju kā 10 un vairāk vienlaicīgi lietoti medikamenti. Tika novērtēta saistība starp polifarmāciju un vājuma izplatību un sastopamību 3 gadu novērošanas periodā. Analīzei tika izmantoti loģisktiskās regresijas modeļi, lai varētu kontrolēt arī iespējamos jaucējfaktorus, tai skaitā blakussaslimšanas.

Polifarmāciju konstatēja 39,1 % pētījuma dalībnieku (n=1194) un hiperpolifarmāciju – 8,9 % (n=273). Vājuma izplatība pētījuma sākumā bija 271 (8,9 %) pētījuma dalībniekiem; 186 (9,3 %) no 1998 pētījuma dalībniekiem, kuri pētījuma sākumā nesūdzējās par vājumu, 3 gadu laikā sāka sūdzēties par vājuma izpausmēm.  Pēc samērošanas ar jaucējfaktoriem, pētnieki secināja, ka polifarmācija un hiperpolifarmācija ir saistīta ar prevalentām vājuma izpausmēm (attiecīgi OR= 2,3; 95 % TI [1,60 – 3,31] un OR=4,97; 95 % TI [2,97 – 8,32]). Polifarmācija (OR=1,51; 95 % TI [1,05 – 2,16]) un hiperpolifarmācija (OR=1,9; 95 % TI [1,10- 3,28]) ir arī neatkarīgs jauno vājuma gadījumu riska faktors.  

Pētījuma rezultāti uzrāda, ka polifarmācija ir saistīta ar vājumu gados veciem pacientiem. Nepieciešami papildus pētījumi, lai noskaidrotu ieguvumus no neatbilstošu medikamentu lietošanas pārtraukšanas un labākas farmakoterapeitiskās pārvaldības attiecībā uz vājumu saistītu ar medikamentu lietošanu.

 

AVOTS: Kai-Uwe Saum, Ben Schöttker, Andreas D. Meid, Bernd Holleczek, Walter E. Haefeli, Klaus Hauer, Hermann Brenner. Is Polypharmacy Associated with Frailty in Older People? Results From the ESTHER Cohort Study. Journal of the American Geriatrics Society, 2016

Uz augšu ↑
Chain

Saistītie raksti

  • 10 medikamenti, kuru izrakstīšana ļoti jāapsver gados veciem pacientiem

    Doctus . | 2017. gada 16. oktobris

    Polifarmācija tiek definēta kā piecu un vairāk medikamentu lietošana ik dienu. Vienā aptaujā secināja, ka vairāk nekā 50 % sieviešu lieto piecus un vairāk medikamentus, 12 % lieto 10 un vairāk medikamentus katru dienu. Liels izaicinājums ir samazināt, lietoto medikamentu skaitu, tādejādi samazinot gan blakusparādību risku, gan medikamentu mijiedarbības. Lasīt visu