Insulta risks dzīves laikā globālā, reģionālā un valstu līmenī

Doctus . | 2018. gada 20. decembris

Globāli katram ceturtajam pieaugušajam pēc 25 gadu vecuma ir risks, ka būs insults dzīves laikā, secināts pētījumā.

Pētnieki atklāja, ka insulta risks pasaulē atšķiras pieckārtīgi, augstākais risks ir Austrumāzijā (38,8 %) un Centrāleiropā (37,1 %) un Austrumeiropā (31,6 %), savukārt zemākais risks ir Subsahāras Āfrikā (11,8 %). Insulta risks dzīves laikā variē no 8 līdz 39 %. Atkarībā no tā, kur cilvēks dzīvo.Insulta risks pasaulē

Izmantojot Globālā slimību sloga pētījuma (Global Burden of Disease study (GBD)) datus, pētnieki izstrādāja jaunu summāro mērījumu, kurā kombinējas insulta risks un izdzīvotība ar saslimstību ar insultu un mirstību. Pirmo reizi tika aprēķināts insulta risks dzīves laikā sākot no 25 gadu vecuma, iepriekš šis risks tika rēķināts no 45 gadu vecuma. Pētnieki analizēja pirmā insulta risku dzīves laikā, kategorizējot to pēc insulta veida: išēmisks un hemorāģisks. Netika rēķināts atkārtotu insultu risks, insulta bērniem vai tranzistoru išēmisku lēkmju risks. Pētījumā iekļauti dati no 195 valstīm par laika periodu 1990. – 2016.gads.

Galvenie pētījuma secinājumi:

  • Pasaulē vidējais insulta attīstības risks dzīves laikā pieaugušajiem pēc 25 gadu vecuma 2016.gadā bija 24,9 %. Analizējot pa insulta veidiem, išēmiska insulta risks ir 18,3 % un hemorāģiska insulta risks ir 8,2 %.
  • Lielākais insulta risks pieaugums laika periodā 1990. – 2016.gads vērojams Austrumāzijā, Dienvidāzijā, Austrum Subsahāras Āfrikā, Centrāleiropā, Rietumsubsahāras āfrikā, Ziemēlāfrikā un Vidējos austrumos.  
  • Globāli pastāv dzimumu atšķirības insulta riskam. No 21 reģiona augstākais risks vīriešiem novērojams Austrumāzijā (40,6 %), savukārt sievietēm augstākais insulta risks novērojams Austrumeiropā (36,5 %) un Austrumāzijā (36,3 %). Vīriešiem augstākais insulta risks ir Ķīnā (41,1 %); savukārt augstākais risks sievietēm ir Latvijā (41,7 %).
  • Valstis ar augstāko individuālo insulta risku pieaugušajiem pēc 25 gadu vecuma ir: Ķīna (39,3 %), Latvija (37 %), Rumānija (36,2 %), Melnkalne (36 %), Bosnija un Hercogovina (35,7 %), Maķedonija (35,2 %), Serbija (33,8 %), Bulgārija (33,4 %), Albānija (33,4 %), Horvātija (33 %).

 

AVOTS: The GBD 2016 Lifetime Risk of Stroke Collaborators. Global, Regional, and Country-Specific Lifetime Risks of Stroke, 1990 and 2016. NEJM, 2018

Uz augšu ↑