PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Zāļu starptautiskais nepatentētais nosaukums. Vienkārši iegūstama, būtiska informācija

M. Zeibārts
Lai zāļu receptēs pārietu uz aktīvās vielas jeb starptautiskā nepatentētā nosaukuma (SNN) rakstīšanu, vispirms jāizglīto sabiedrība. Kaut arī visnotaļ atbalstu Veselības ministrijas tālredzīgo, tomēr ne tik viegli īstenojamo ieceri par sabiedrības izglītošanu, tomēr manai publikācijai ir nedaudz cita motivācija, proti, uzskatu, ka tieši cilvēkiem, kuru amata daudzo pienākumu starpā ietilpst arīdzan zāļu receptes perfekta aizpildīšana un godprātīga pacientu informēšana par iespējami racionālākajām farmakoterapijas iespējām, publikācijas virsraksta gaismā būtu jārāda pārliecinoša erudīcija ne tikai jaunāko vai topošo kolēģu priekšā, bet - un tas ir daudz nozīmīgāk - arī savu pacientu priekšā.  

Viedoklis

Nevietā te ir mēģinājumi piesaukt Latvijas īpašo ekonomisko situāciju vai izspēlēt kādas mūsu pilsoņiem tipiskas sazvērestības teorijas par to, kam tas ir izdevīgi, vai saskatīt profesionālu apkaunojumu. Tikpat nevietā ir neargumentēti apelēt pie it kā pašsaprotamās nepieciešamības rūpēties par pacienta veselību ar viskvalitatīvāko, visefektīvāko un reizē arī visdārgāko terapiju.

Neviens jau neapšauba ārsta pašaizliedzīgumu savu pacientu interešu aizstāvībā, taču kā tad būtībā ir ar to vis...vis...vis...? Vai tiešām kāds vietējais profesionālis domā, ka Vācijā, Dānijā vai Zviedrijā attieksmei un rūpēm par slimnieka veselību būtu sliktāka kvalitāte? Tās ir valstis, kur veselības aprūpes finansējums atšķirībā no Latvijas ir mērāms daudzkārt lielākos skaitļos un nešaubīgi sniedz iespējas ikvienam ārstam izvēlēties vislabāko no vislabākā, kas aptieku plauktos atrodams. Turpretī šajās "mazturīgajās" zemēs, atšķirībā no mums, neviens neuzskata, ka valsts veselības aprūpes koncepcija, kas mudina ārstus visiedarbīgās terapijas vārdā vienlaikus neaizmirst gan par valsts, gan arī par pacienta budžeta rāmjiem, būtu uzskatāma par profesiju pazemojošu.

Austrijas Valsts veselības institūts (kas regulāri veic Eiropas Komisijas angažētus pētījumus) nesen veicis pētījumu par zāļu izrakstīšanas tendencēm ES valstīs, un tā ziņojumā norādīts, ka 22 no 27 ES valstīm medikamentu izrakstīšana, lietojot SNN, tiek veicināta un atbal­stīta veselības aprūpes politikas ietvaros. Pētījuma būtiskākais secinājums - viens no neapstrīdamiem valsts racionālas zāļu politikas stūrakmeņiem ir zāļu SNN intensīva izmantošana. [1]

Tāpēc, pirms ķeramies pie prāta gaismas jeb zāļu SNN "nešanas" sabiedrībai, vienā otrā gadījumā nenāktu par ļaunu paraudzīties uz sevi kritiski un noskaidrot - vai pietiekami labi orientējamies zāļu starptautiskajos nepatentētajos nosaukumos?

Medikamentu mārketinga ABC un neatkarīga informācija par zālēm

Lai iegūtu produkta popularitāti tirgū, oriģinālo medikamentu ražotāji izmanto dažādas mārketinga stratēģijas. Jau sen apstiprinājies, ka viena no efektīvākajām stratēģijām, kas veido patērētāju un arī ārstu lojalitāti zīmolam, ir attiecīgā produkta komerciālā nosaukuma mārketings (replika par zīmola popularitāti: vai mūsdienās kāds spēj iedomāties, ka zīmolnosaukums Domestos faktiski ir ķīmiskais savienojums, ko praksē lieto zobārsti un pazīst kā nātrija hipohlorītu?). Tāpēc vērts lasītājiem atgādināt, kādi ir primārie komercnosaukumu izveidošanas kritēriji:

 • preces nosaukumam jābūt atmiņā paliekošam;
 • preces nosaukumam jābūt viegli izrunājamam;
 • preces nosaukumam jābūt principiāli atšķirīgam.

Ikviens realitātē ar farmakoterapiju saistīts kolēģis var pārliecināties, ka 2/3 zāļu komerciālo nosaukumu ir divzilbju vai retāk trīszilbju vārdi un tradicionāli tiek veidoti ne garāki par 6-8 burtiem. [2] Neuzkurinot bezgalīgo diskusiju par oriģinālpreparātu priekšrocībām ģenērisko zāļu fonā, jāatzīst: komercnosaukumi neapšaubāmi salīdzinājumā ar SNN ir gaužām ērti un labskanīgi arī mediķiem. Taču vēlos atgādināt - lai cik tas prasītu pūļu, ikviena ārsta profesionālajās interesēs tomēr ir centieni pastāvīgi un nenogurstoši akumulēt sevī iespējami vairāk neatkarīgas un nelobētas informācijas par medikamentiem. SNN kā ir bijusi, tā arī paliks pati fundamentālākā neatkarīgā informācija. Tāpēc mēs visi varam būt pateicīgi starptautiskai ekspertu komandai par to, ka tā, uzturot un pilnveidojot SNN nomenklatūru, pasniedz šo diezgan komplicēto informāciju mediķiem daudz saprotamākā izskatā, nekā tā patiesībā ir.

Ja nu kāds tomēr uzskata, ka SNN nav nenovērtējams ieguvums ārsta vai pasniedzēja ikdienas darbā, tad ilustrācijai un pārdomām minēšu viena sabiedrībā labi pazīstama medikamenta - kas dažādās zāļu formās cilvēcei uzticami kalpo teju 50 gadu - saīsinātu dosjē. Lasītāju īpašu uzmanību iesaku veltīt medikamenta ķīmiskajam nosaukumam, iztēlojoties, kā šādu salikteni nepieciešamības gadījumā varētu iekombinēt receptes veidlapas lodziņā aiz abreviatūras "Rp.:".

Piemēri

Ibuprofēns

Ķīmiskais nosaukums - 2-(4-izobutilfenil) propionskābe; ķīmiskā formula - C13H18O2 (skat. 1. attēlu); SNN - ibuprofēns; komercnosaukumi: LR Zāļu reģistrā - 20, pasaulē vēl ~ 50.

Ibuprofēna ķīmiskā struktūra Ibuprofēna ķīmiskā struktūra
1. attēls
Ibuprofēna ķīmiskā struktūra

Etanercepts

Otrs dosjē veltīts nosacīti jaunai SNN nomenklatūras grupai - bioloģiskajiem/biotehnoloģiskajiem medikamentiem. Šo zāļu skaits SNN vienotajā sarakstā kopš 1986. gada, kad parādījās pirmais grupas pārstāvis muromonabs, turpina pieaugt galvu reibinošā tempā. Bez SNN palīdzības šo medikamentu ienākšana mediķu ikdienā vispār nebūtu iedomājama.

Ķīmiskais nosaukums - cilvēka tumora nekrozes faktora p75 Fc konjugēts hibrīdproteīns (934 aminoskābes); ķīmiskā formula - C2224H3475N621O698S36 (skat. 2. attēlu); SNN - etanercepts; komercnosaukums - Enbrel.

Etanercepta ķīmiskā struktūra Etanercepta ķīmiskā struktūra
2. attēls
Etanercepta ķīmiskā struktūra

Neliels ieskats SNN vēsturē

Pēc Otrā pasaules kara pasaules farmaceitiskajā industrijā notika fundamentālas pārmaiņas. Augu valsts izcelsmes medikamentu ēra nosacīti bija pagājusi, tos intensīvi sāka nomainīt ķīmiski sintezētie zāļlīdzekļi. Tomēr zāļu ķīmiskie nosaukumi bija komplicēti, tāpēc to lietošana ārsta ikdienas darbā sagādāja grūtības. Pirmie, kas izlēma nākt palīgā mediķiem un radīt farmaceitisko substanču identifikācijai vienkāršus un saprotamus nosaukumus, bija briti. British Approved Names (BAN) darbojas jau kopš 1948. gada. Drīz vien Lielbritānijas piemēram sekoja ASV, Francija un Japāna, kas izveidoja savas nacionālās nomenklatūras sistēmas jeb nacionālās nepatentēto nosaukumu ekspertu organizācijas: United States Accepted Names (USAN), Dénominations Communes Françaises (DCF), Japanese Adopted Names (JAN). [2]

Pēc diviem gadiem, 1950. gadā, Pasaules Veselības organizācijas (PVO) asambleja ar rezolūciju WHA3.11 ierosināja modernas medikamentu nomenklatūras jeb SNN (angļu val. INN - International Non-proprietary Name) sistēmas izveidi. Pirmais publiski pieejamais SNN saraksts tika publicēts jau 1953. gadā. Pa šiem 57 gadiem saraksts ieguvis diezgan grandiozus apmērus, un aizvadītajā gadā vienotā SNN sarakstā bija ap 8200 nosaukumu. PVO ietvaros pastāvīgi darbojas SNN programmas ekspertu grupa, kas aktīvi strādā, lai vienotais SNN saraksts iegūtu papildinājumus. Gala lēmumu pieņemšanā SNN nomenklatūras eksperti intensīvi konsultējas ar jau pieminētajām nacionālajām nomenklatūras sistēmām, un vidējais laiks, cik nepieciešams, lai klajā nāktu kārtējais jaunais nosaukums, ir 15 mēneši. Katru gadu sarakstu papildina 120-150 jauni nosaukumi.

SNN praktiskais izmantojums

Starptautiskās nomenklatūras ikdienišķais izmantojums ir daudzpusīgs. Galvenās sfēras, kur SNN atvēlētas nozīmīgas funkcijas, ir:

 • farmakopeju darbībā;
 • medikamentu reģistrācijā un apritē;
 • zinātniskajā literatūrā;
 • produkta marķējumos, produkta informācijā, reklāmā un citos mārketinga aktivitātēm nepieciešamos līdzekļos;
 • produkta nosaukuma izveidē (patentbrīvie medikamenti).

SNN sistēmas filozofija

Zāļu SNN veidošanas filozofiju bal­sta vairāki pamatprincipi, no kuriem divi ir primārie:

 • SNN ir unikāls nosaukums ar specifisku izrunu un pareizrakstību. Nosaukuma garums nedrīkst radīt lietošanas neērtības, tāpat tas nedrīkst radīt pretrunas vai domstarpības attiecībā pret citiem nosaukumiem;
 • zāļu nosaukumam jāatspoguļo piederība farmakoloģiski radniecīgu vielu grupai. Vēlams izvairīties no tādiem nosaukumiem, kuros pacients(!!!) [] varētu atpazīt anatomiska, fizioloģiska, patoloģiska vai terapeitiska rakstura norādes.

Nomenklatūras koncepcija nosaka arī to, ka nosaukums formāli ir PVO pārziņā, tomēr ir publiskais īpašums un tā savtīga izmantošana nav pieļaujama, kā arī to, ka nosaukums bez jebkādiem ierobežojumiem lietojams farmaceitisko preparātu identificēšanai. Un ļoti būtisks ir common stem princips - nosaukumiem kopīgs vārda sufikss ir līdzīgus ķīmiskos savienojumus vienojošais elements[3]

Ķīmisko savienojumu vienojošie elementi var būt arī citas vārda sastāvdaļas (skat. piemērus 1. tabulā). Tā gan nav raksturīgākā SNN grupu izveides metode.

Ķīmisko savienojumu vienojošie elementi Ķīmisko savienojumu vienojošie elementi
1. tabula
Ķīmisko savienojumu vienojošie elementi

SNN izveidošanas metodika

Raksta turpinājumā piedāvāju konspektīvu ieskatu SNN izveidošanas metodikā.

Priedēkļi

Raksturīgi priedēkļi, ko izmanto SNN veidošanā:

 • cef- (cefalosporīnu antibiotikas: cefaleksīns, cefuroksīms, cefotaksīms);
 • ni-(tr) (nespecifisks priedēklis nitro-savienojumiem: nitrofurantoīns, nitrazepāms);
 • rifa- (rifamicīnu antibiotikas: rifampicīns);
 • sulfa- (antibakteriālie līdzekļi sulfanilnamīdi: sulfametoksazols, sulfadiazīns).

 Zilbes un burtkopas

Raksturīgas zilbes un burtkopas, ko izmanto SNN veidošanā:

 • -andr- (androgēnie steroīdi: nandrolons);
 • -barb- (barbitūrskābes atvasinājumi: fenobarbitāls);
 • -kalc- (Dvitamīna analogi: kalcitriols, holekalciferols);
 • -kort- (kortikosteroīdi (izņemot prednizolona atvasinājumus): hidrokortizons);
 • -erg- (lizergīnskābes atvasinājumi: ergotamīns, nicergolīns);
 • -estr- (estrogēni: etinilestradiols);
 • -gest- (gestagēni: medroksiprogesterons);
 • -pred(niz)- (prednizolona atvasinājumi: metilprednizolons);
 • -prost- (prostaglandīna analogi: alprostadils, dinoprostons);
 • -sal- (salicilskābes atvasinājumi: acetilsalicilskābe);
 • -ster- (androgēni vai anabolie steroīdi: testosterons);
 • -vir- (pretvīrusu līdzekļi: aciklovirs, ganciklovirs, nevirapīns).

Sufiksi

Tomēr vairākumā gadījumu jaunas SNN grupas radīšanā izmantota sufiksa metode. Lielākā daļa medikamentu nosaukumu, ko regulāri izmanto arī Latvijas mediķi, radīti tieši šādi.

Ķīmisko savienojumu grupas raksturojoši sufiksi:

 • - (az) osīns (prazosīna tipa antihipertensīvie līdzekļi: terazosīns, alfuzosīns);
 • -afils (fosfodiesterāzes PDE5 inhibitori: sildenafils);
 • -azepāms (-azolāms) (benzodiazepīni: diazepāms, bromazepāms, alprazolāms);
 • -bendazols (prettārpu līdzekļi, tiabendazola atvasinājumi: mebendazols);
 • -bradīns (bradikardizējošie līdzekļi: ivabradīns);
 • -dipīns (kalcija kanālu blokatori (dihidropiridīni): amlodipīns, nifedipīns);
 • -dronskābe (bisfosfonāti, kalcija metabolisma regulatori: alendronskābe);
 • -fibrāts (hipolipidēmiskie līdzekļi klofibrskābes atvasinājumi: fenofibrāts);
 • -imibs (hipolipidēmiskie līdzekļi, holesterīna aciltransferāzes inhibitori: ezetimibs);
 • -kaīns (vietējās anestēzijas līdzekļi: prokaīns, artikaīns);
 • -kalants (antiaritmiskie līdzekļi, kālija kanālu blokatori: vernakalants);
 • -kirēns (antihipertensīvie līdzekļi, renīna inhibitori: aliskirēns);
 • -koksibs (NSPL, ciklooksigenāzes 2 inhibitori: celekoksibs);
 • -konazols (azolu pretsēnīšu līdzekļi: itrakonazols);
 • -kūrijs (-kuronijs) (kurāres tipa perifēras darbības miorelaksanti: atrakūrijs, pipekuronijs);
 • -listats (pankreasa lipāžu inhibitori: orlistats);
 • -lukasts (leikotriēnu receptoru antagonisti: montelukasts);
 • -m(ifēns) (antiestrogēni: klomifēns, tamoksifēns);
 • -oksacīns (girāzes inhibitori: ciprofloksacīns, ofloksacīns);
 • -oksikāms (NSPL, oksikāmi: meloksikāms);
 • -olols (beta-adrenoblokatori: propranolols);
 • -parīns (heparīna grupas antikoagulanti: heparīns, enoksaparīns);
 • -peridols (antipsihotiskie līdzekļi butirofenona atvasinājumi: haloperidols);
 • -penēms (karbapenēmu grupas pretinfekcijas līdzekļi: imipenēms, meropenēms);
 • -prazols (protonu sūkņu inhibitori: omeprazols, pantoprazols);
 • -prils (AKE inhibitori: kaptoprils, enalaprils);
 • -profēns (NSPL, propionskābes atvasinājumi: ibuprofēns, ketoprofēns);
 • -racetāms (nootropie līdzekļi, piracetāma atvasinājumi: piracetāms, pramiracetāms);
 • -renons (aldosterona antagonisti, spironolaktona atvasinājumi: eplerenons);
 • -sartāns (angiotenzīnaII receptoru antagonisti: losartāns, telmisartāns);
 • -semīds (diurētiskie līdzekļi, furosemīda atvasinājumi: furosemīds, torasemīds);
 • -setrons (serotonīna 5-HT3 receptoru antagonisti: ondansetrons);
 • -stigmīns (acetilholīnesterāzes inhibitori: neostigmīns, rivastigmīns);
 • -terols (bronhodilatatori (PEA tipa): fenoterols, salmeterols, indakaterols);
 • -terons (antiandrogēni: ciproterons);
 • -tidīns (H2 receptoru antagonisti: cimetidīns, ranitidīns);
 • -triptāns (5-HT1 receptoru agonisti: sumatriptāns);
 • -vastatīns (HMG CoA reduktāzes inhibitori: simvastatīns, pravastatīns).

Mikrobioloģiskas izcelsmes antibiotikas un pussintētiskos gala produktus raksturojoši sufiksi:

 • -cilīns (penicilīnu antibiotikas: ampicilīns, amoksicilīns);
 • -ciklīns (tetraciklīnu antibiotikas: doksiciklīns);
 • -micīns (Micromonospora sugas antibiotikas (aminoglikozīdi)- gentamicīns- un Streptomyces sugas antibiotikas (makrolīdi): eritromicīns, klaritromicīns);
 • -rubicīns (antineoplastiskās antraciklīna antibiotikas: daunorubicīns, doksorubicīns.

Peptīdus, enzīmus un monoklonālās antivielas raksturojoši sufiksi:

 • -āze (enzīmi: streptokināze, urokināze);
 • -teplāze (audu plazminogēna aktivatori: alteplāze);
 • -tocīns (oksitocīna derivāti: oksitocīns);
 • -ermīns (augšanas faktori: velafermīns);
 • -irudīns (hirudīna derivāti: lepirudīns);
 • -kīns (interleikīni: aldesleikīns);
 • -kinra (interleikīna receptoru antagonisti: anakinra);
 • -nercepts (TNF antagonisti: etanercepts);
 • -presīns (vazokonstriktori, vazopresīna atvasinājumi: desmopresīns);
 • -relīns (hormonu atbrīvošanos stimulējoši peptīdi: buserelīns, triptorelīns);
 • -relikss (hormonu atbrīvošanos inhibējoši peptīdi: abarelikss);
 • -stims (koloniju stimulējošie faktori: filgrastims);
 • -mabs (monoklonālās antivielas: infliksimabs, trastuzumabs).

Biotehnoloģisko medikamentu grupas - monoklonālo antivielu - nosaukumu veidošanas formula

Vēl nedaudz par jaunās biotehnoloģisko medikamentu grupas - monoklonālo antivielu - nosaukumu veidošanas formulu. Šobrīd gan nacionālās, gan starptautiskā nomenklatūras sistēmas vienojušās šīs grupas zāļu nosaukumu radīšanā izmantot konkrētu shēmu. Monoklonālo antivielu SNN veido četras daļas:

 • (A) SNN sākas ar ražotāja patvaļīgi izvēlētu zilbi vai zilbju kombināciju;
 • (B) seko viens, divi vai trīs burti, kas nosaka slimību vai mērķa audus organismā. Trešo burtu var izlaist, ja tas rosina diskusiju;
 • (C) seko viens vai divi burti, kas raksturo medikamenta izcelsmi vai antivielu ražošanas tehnoloģiju;
 • (D) beigās raksturīgais sufikss "-mAb-s" jeb monoklonālā antiviela (angļu val. monoclonal antibodies).

Tā kā A daļas veidošanā ražotājuzņēmumam ir izvēles iespējas un D daļa saglabājas nemainīga, tad svarīgāk izprast, kādā veidā top B un C daļa. [4]

B daļas izveidošanā pamatkritērijs ir šifrētas norādes iekļaušana par medikamenta darbības mērķstruktūrām. Ja C daļa sākas ar burtiem "x" vai "z", tad vārda labskanības dēļ pievieno vēl kādu patskani (norādīts iekavās) (skat. 2. tabulu).

B daļas izveidošanas pamatkritēriji B daļas izveidošanas pamatkritēriji
2. tabula
B daļas izveidošanas pamatkritēriji

C daļa tradicionāli šifrētā veidā pauž informāciju par medikamenta iegūšanas tehnoloģiju (skat. 3. tabulu). Vārds himēriska (chimaira - monstrs grieķu mitoloģijā) nozīmē ar rekombinantu DNS tehnoloģiju iegūtas cilvēka un peļu IgG monoklonālās antivielas (himēriskas/humanizētās -ksizu- tiek diskutēts).

C daļas izveidošanas pamatkritēriji C daļas izveidošanas pamatkritēriji
3. tabula
C daļas izveidošanas pamatkritēriji

Infliksimabs

Lai būtu saprotamāka SNN izveidošanas metodika, piedāvāju izanalizēt infliksimabu - vienu no šobrīd vispazīstamākajiem biotehnoloģisko medikamentu grupas pārstāvjiem. Medikamenta pamatindikācijas ir autoimūnās slimības: psoriāze, Krona sindroms, ulcerogēns kolīts un reimatoīdais artrīts.

Inf - li - xi - mab (angļu val.) - inf - li - ksi - mabs.

Atšifrējot iegūst: himēriskas ("-ksi-") cilvēka/jūras cūciņas monoklonālas antivielas ("-mabs") ar imūnmodulējošu ("-li-") iedarbību pret TNF alfa.

Noslēgums

Ceru, ka raksts palīdzēs kolēģiem atsvaidzināt profesionālās zināšanas, jo labāka skaidrība par pasaulē vispopulārākās medikamentu nomenklatūras veidošanas principiem ir vēl viens nozīmīgs solis ceļā uz atzinību gan kolēģu, gan pacientu lokā.

Literatūra

 1. Vogler S, Schmickl B. Rational use of medicines in Europe. Gesundheit Österreich GmbH/ Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen (GÖG/ÖBIG). 2010.
 2. Thompson F. Where Do Generic and Brand Names Come From? The Pharmaceutical Journal, 2001; 267(7161): 223-224.
 3. The use of stems in the selection of International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical substances 2009 WHO.
 4. Addendum1 2 to The use of stems in the selection of International Nonproprietary names (INN) for pharmaceutical substances, 2011; WHO/EMP/QSM/2009.3.
 5. International nonproprietary names (INN) for biotechnological substances. 2006; WHO.
 6. Balocco Mattavelli RG. INN: Current Status and Future Challenges, ICDRA preliminary meeting, Singapore, 28-29 Nov 2010.