PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Aspirīna lietošana saistīta ar zemāku nāves risku pacientiem, kuri hospitalizēti ar Covid-19

Doctus
Aspirīna lietošana saistīta ar zemāku nāves risku pacientiem, kuri hospitalizēti ar Covid-19
Pacientiem, kuri hospitalizēti ar Covid-19 un lieto regulāri aspirīnu zemās devās pret sirds un asinsvadu slimībām, ir ievērojami zemāks komplikāciju un nāves risks, salīdzinot ar tiem, kuri nelieto aspirīnu.

Retrospektīvā, novērojumu pētījumā iekļāva pieaugušos, kuri tika hospitalizēti ar Covid-19 laika periodā 2020.gada marts – 2020.gada jūlijs. Primārais pētījuma iznākums bija mākslīgās elpināšanas nepieciešamība. Sekundārie iznākumi bija ievietošana intensīvās terapijas nodaļā un mirstība slimnīcā. Tika izmantots Cox proporcionālo draudu modelis, lai varētu salāgot efektus ar demogrāfiskiem faktoriem un blakus saslimšanām.

412 pacienti tika iekļauti pētījumā. 314 pacienti (76,3 %) nelietoja regulāri aspirīnu, 98 (23,7 %) lietoja aspirīnu vismaz 24 stundas pirms hospitalizācijas vai 7 dienas pirms hospitalizācijas. Aspirīna lietošana bija saistīta ar retāk nepieciešamu mākslīgo elpināšanu (35,7 % aspirīna lietotāju grupā pret 48,4 % aspirīna nelietotāju grupā; p<0,05) un retāku ievietošanu intensīvās terapijas nodaļā (38,8 % aspirīna grupā pret 51 % aspirīna nelietotāju grupā; p<0,05), bet netika novērota saistība attiecībā uz mirstību stacionārā (26,5 % aspirīna grupā pret 23,2 % aspirīna nelietotāju grupā; p>0,05). Samērojot modeli pēc 8 iespējamiem jaucējfaktoriem, aspirīna lietošana bija neatkarīgi saistīta ar zemāku mākslīgās elpināšanas risku (HR=0,56; 95 % TI [0,37 – 0,85]; p<0,05), uzņemšanas intensīvās terapijas nodaļā risku (HR=0,57; 95 % TI [0,38 – 0,85]; p<0,05) un zemāku stacionārās mirstības risku (HR=0,53; 95 % TI [0,31 – 0,85]; p<0,05). Netika novērotas atšķirības starp grupām smagu asiņošanu gadījumos (p>0,05) vai trombožu gadījumos (p>0,05).

Pētnieki secina, ka aspirīna lietošana ir saistīta ar labākiem iznākumiem pacientiem, kuri hospitalizēti Covid-19 dēļ. Tomēr vēl ir nepieciešami nejaušināta iedalījuma kontrolēti pētījumi, lai noskaidrotu cēlonisku saistību starp aspirīna lietošanu un samazinātu plaušu bojājumu un mirstības risku pacientiem ar diagnosticētu Covid-19.  

 

AVOTS: Chow JH, Khanna AK, Kethireddy S, et al. Aspirin Use is Associated with Decreased Mechanical Ventilation, ICU Admission, and In-Hospital Mortality in Hospitalized Patients with COVID-19. Anesthesia & Analgesia, 2020; Publish Ahead of Print