PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Disciplinārlietā VEC direktorei Daigai Behmanei izteikts rājiens; Behmane atsakās no piedāvātā amata

Veselības ministrija
Disciplinārlietā VEC direktorei Daigai Behmanei izteikts rājiens; Behmane atsakās no piedāvātā amata
Ierosinātajā disciplinārlietā pret Veselības ekonomikas centra (VEC) direktori Daigu Behmani beigusies dienesta izmeklēšana un veselības ministrs Juris Bārzdiņš pieņēmis lēmumu izteikt viņai rājienu par amata pienākumu un ministra rīkojumu, iesniegt priekšlikumus zāļu kompensācijas sistēmas nodrošināšanai 2011.gadam piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, nekvalitatīvu pildīšanu. 

DAIGA BEHMANE DAIGA BEHMANE
DAIGA BEHMANE

Disciplinārlietas izmeklēšanas gaitā, komisija konstatēja, ka ne visi Daigas Behmanes vadītās darba grupas ministrijā iesniegtie priekšlikumi zāļu kompensācijas sistēmas nodrošināšanai līdz gada beigām piešķirtā budžeta ietvaros ir pamatoti ar aprēķiniem par paredzamo valsts budžeta līdzekļu ietaupījumu un ietekmi uz pacientu spēju segt iegādes līdzmaksājumu. Priekšlikumi bez detalizētiem un pamatotiem aprēķiniem nesniedza ministrijai skaidru un precīzu informāciju par nepieciešamā finansējuma apmēru zāļu kompensācijas sistēmas nodrošināšanai. Tāpat VEC iesniegtie priekšlikumi nebija pietiekami kvalitatīvi, lai tos realizējot varētu novērst finanšu resursu pārtēriņa risku un nodrošinātu zāļu kompensācijas sistēmas darbību šogad piešķirtā finansējuma ietvaros.

Komisija arī konstatēja, ka Daiga Behmane bija izmantojusi nepareizu algoritmu, aprēķinot nepieciešamā finansējuma apmēru 2011.gadā, sakarā ar pievienotās vērtības nodokļa likmes pieaugumu.

 Izvērtējot lietā esošos faktus un apstākļus, komisija atklāja, ka lietā nav atbildību mīkstinošu vai pastiprinošu apstākļu un Daiga Behmane aiz neuzmanības ir izdarījusi pārkāpumu, kas kvalificējams kā amata pienākumu un veselības ministra rīkojuma nekvalitatīva pildīšana, par ko tiek piemērots disciplinārsods – rājiens.

Vienlaikus, ņemot vērā Daiga Behmanes atbilstību šobrīd vakantajam Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra (VTMEC) direktora amatam, veselības ministrs Juris Bārzdiņš pieņēma lēmumu pārcelt viņu šajā amatā ar 19.oktobri.

Tomēr 19.oktobrī, Veselības ministrijā saņemts Daigas Behmanes atlūgums, līdz ar to viņa neuzsāks darbu Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra (VTMEC) direktores amatā.