PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Jaunā studiju programma "Veselības vadība" - kā divu augstskolu laulības

Doctus
Jaunā studiju programma "Veselības vadība" - kā divu augstskolu laulības
Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) un augstskola RISEBA, sākot ar jauno 2013./2014. akadēmisko gadu, pirmo reizi Baltijā uzsāks realizēt jaunu starptautisku profesionālo maģistrantūras studiju programmu „Veselības vadība". "Šī ir ļoti svarīga diena, šis ir svarīgs notikums," sacīja Veselības ministre Ingrīda Circene jaunās studiju programmas atklāšanas preses konferencē. Viņa cer, ka tie, kas būs absolvējuši jauno maģistrantūras programmu, ar vienu naudas daudzumu ļaus saņemt sabiedrībai lielāku efektu, jo īpaši tāpēc, ka "veselības aprūpes organizācija ir saistīta ar valsts naudas izlietošanu," sacīja I. Circene.

No kreisās: Irina Seņikova, Jānis Gardovskis, Ingrīda Circene No kreisās: Irina Seņikova, Jānis Gardovskis, Ingrīda Circene
No kreisās: Irina Seņikova, Jānis Gardovskis, Ingrīda Circene

Smejot RISEBA rektore Irina Senņikova un RSU rektors profesors Jānis Gardovskis teica, ka šī programma ir kā abu augstskolu laulības, un veiksmīga iznākuma priekšnosacījums ir līdzīgas intereses, laba sadarbība un augsta līmeņa profesionalitāte abās pusēs. Abu augstskolu pārstāvji atzina, ka viens no programmas mērķiem ir arī piesaistīt studentus no ārvalstīm, tātad izglītības pakalpojumu eksports.

Studiju programmai "Veselības vadība" ir divas vadītājas - Daiga Behmane no RSU un Agita Kalviņa no RISEBA. Sarunā ar DOCTUS, A.Kalviņa atklāja, ka jaunās studiju programmas studentu zinātniskie darbi varētu būt vērsti ar mērķi sniegt praktisku pielietojumu, gan iestādēs, gan veselības politikas veidotājiem. Viens no veidiem - analizēt reformu radītās ekonomiskās sekas un problēmas, kurām šobrīd trūkst drošticamu datu, ekonomiskā izvērtējuma. Piemēram, jauno medicīnas tehnoloģiju ekonomiskais pamatojums, kopensējamo medikamentu kompensācijas apjoma samazinājuma ekonomiskais izvērtējums. Savukārt I. Circene apliecināja, ka nākotnē, pieņemot politiskos lēmumus un izvērtējot prioritātes, arvien vairāk varētu balstīties uz zinātniski iegūtiem veselības ekonomikas datiem, kādi līdz šim ir bijuši mazāk pieejami, jo nav bijuši attīstīti šādi pētījumu virzieni.

No kreisās: Agita Kalviņa un Daiga Behmane No kreisās: Agita Kalviņa un Daiga Behmane
No kreisās: Agita Kalviņa un Daiga Behmane

Jaunā programma piedāvās akadēmiskā līmenī iegūt izglītību veselības iestāžu vai uzņēmumu vadībā, ļaujot paaugstināt ekonomikas un vadības zināšanas gan veselības nozarē strādājošajiem, gan tiem, kas tikai plāno savu darbību saistīt ar veselības aprūpes sistēmas vadību. Studiju programmas apguves rezultātā studējošie iegūtās zināšanas spēs izmantot veselības nozares politikas izstrādē un analīzē, valsts un privāto veselības iestāžu vadībā, finanšu un cilvēkresursu plānošanā, veselības ekonomikas metožu izmantošanā, veselības sistēmas procesu veidošanā.

"Veselības vadības" programma tiks īstenota sadarbībā ar vairākām ārvalstu augstskolām, piemēram, Norshamptonas universitātes Biznesa skolu (The University of Northampton), Lielbritānijā, piesaistot konkrētās jomas viespasniedzējus. Programmas ilgums būs pusotrs līdz divi gadi, atkarībā no studējošā izvēlētajiem moduļiem un iepriekšējās izglītības. Studiju maksa Ls 2000 gadā. Šobrīd programma jau ir licencēta, un pagaidām ir vienīgā tāda veida programma Baltijā.

Pirmajā studiju gadā tiks apgūti biznesa jomas un vispārēji veselības jomas studiju priekšmeti, piemēram, organizācijas biznesa stratēģija, finanšu un cilvēkresursu vadība, sabiedrības veselības un epidemioloģijas pamati, pētnieciskā darba metodika, veselības ekonomika, veselības sistēmas organizācija un farmācijas politikas attīstības starptautiskie virzieni, mārketinga vadība veselības nozarē, veselības vadības juridiskie aspekti,, projektu vadība un citi. Savukārt otrajā studiju gadā studējošie izies praksi un izstrādās maģistra darbu.

Studijas tiks organizētas moduļu veidā, ļaujot programmu apgūt jau strādājošiem vadītājiem, kuriem ir nepieciešamas attiecīgās zināšanas. Moduļi nebūs izstiepti vairāku mēnešu garumā, bet ļaus koncentrētā veidā un intensīvi nepieciešamo priekšmetu apgūt dažu nedēļu laikā.

Publicitātes foto