PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Jaunumi PVO depozitārija bibliotēkas plauktā

Doctus
Jaunumi PVO depozitārija bibliotēkas plauktā
Jaunajā PVO rokasgrāmatā "Preventing intimate partner and sexual violence against women: taking action and generating evidence" aplūkoti jautājumi par seksuālās vardarbības nepieļaušanu un tās primāro profilaksi. Grāmatā aprakstīts seksuālās vardarbības mērogs, riski un iespējamās sekas uz sievietes fizisko un psihisko veselību.

Sniegtas rekomendācijas profilakses stratēģijas izstrādei seksuālo vardarbību piedzīvojušai ģimenei un ieteikti modeļi šīs stratēģijas adaptācijai, ņemot vērā konkrētas vajadzības, iespējas un resursus. Grāmata noderīga valsts politikas plānotājiem un speciālistiem, kas strādā ar sievietēm ikdienā, – ārstiem, psihologiem, sociālajiem darbiniekiem. Grāmata tiešsaistē: http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241564007_eng.pdf Bibliotēka piedāvā piekļuvi PVO izdotajām e-grāmatām, izmantojot vietni http://blogi.rsu.lv/bibliotekapvo