PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

LU zinātnieki prezentēs ierīci skolas vecuma bērnu redzes novērtēšanai

Latvijas universitāte
LU zinātnieki prezentēs ierīci skolas vecuma bērnu redzes novērtēšanai
Ceturtdien, 19.decembrī, plkst. 9.00 Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā (LU CFI) notiks ERAF un LU projekta "Skolas vecuma bērnu redzes un redzes uztveres traucējumu pētīšana un diagnostikas metodiku izstrāde" noslēguma zinātniskā konference, kurā tiks prezentēti projekta laikā iegūtie dati par skolēnu redzes problēmām, izstrādātais prototips, kā arī citas redzes uztveres novērtēšanas metodes, kas pielāgotas skolēniem.

Latvijas Universitātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas pētnieku grupa ERAF projekta ietvaros pabeigusi epidemioloģisku pētījumu par skolēnu redzi un sliktas redzes ietekmi uz lasītprasmi. Konferences laikā pētījuma autori prezentēs iegūtos nozīmīgākos datus skolēnu redzes problēmām, kā arī redzes uztveres saistību ar lasītprasmi. Pētnieki prezentēs arī projekta laikā izstrādāto prototipu, par kuru ir iegūts arī LR patents - "Redzes funkciju novērtēšanas ierīci" un citas redzes uztveres novērtēšanas metodes, kas pielāgotas skolēniem. Projekta noslēguma zinātniskajā konferencē gan topošie redzes speciālisti, gan citi interesenti, kuriem rūp skolēnu zinību apguve un to saistība ar mācību apguves grūtībām no redzes sistēmas puses, aicināti iepazīties ar pētījumā iegūtajiem rezultātiem. Pasākumu tiešraidē varēs skatīties LU portālā www.lu.lv/tiesraide.

Pirmo reizi Latvijā skolās veikta primārās redzes funkciju pārbaude vairāk nekā 11 000 skolēnu un pierādīts, ka katram piektajam ir redzes problēmas, bet speciālistu palīdzība netiek izmantota. Bieži tuvuma redzes kvalitāti ierobežo akomodācijas un binokulārās redzes traucējumi, kurus nereti  var novērst ar redzes treniņu palīdzību. Izpētot krāsu redzi atklāts līdz šim nezināms fakts, ka zēniem Latvijā ir divas reizes mazāk ģenētiski noteikto defektu nekā vidēji pasaulē!

Izmantojot Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā izstrādātus psihofizikālos testus, paralēli pētītas sakarības skolēnu redzes uztverei un lasītprasmei. Pētījumā konstatēts, ka lasītprasmes un redzes uztveres attīstība norisinās līdz 12-13 gadu vecumam. Ar izveidoto metodiku ir iespējams prognozēt redzes uztveres traucējumus, kuri rada skolēnam mācīšanās grūtības. Nodaļas pētnieki paredz, ka, pilnveidojot testus, ticamu prognozi par mācīšanās grūtībām nākotnē varēs iegūt skolēnam jau 8 gadu vecumā, lai varētu savlaicīgi konstatēt problēmas un attīstīt metodes, kuras palīdzētu uzlabot redzes uztveres komponentus, kas savukārt palīdzētu skolēnam gūt labākas sekmes zināšanu apguvē.

Redzes pārbaudēs iegūtā pieredze un testu rezultāti atļāva izveidot inovatīvu redzes funkciju noteikšanas ierīces prototipu, kas atļauj veikt redzes pārbaudi arī nespeciālistam. Tās novitāti nosaka optimizēts metodes testu skaits un sliekšņu noteikšanas datorprogramma. 

Ar pētījuma rezultātiem iepazīstinās un ar priekšlasījumiem uzstāsies pētījuma autori: projekta zinātniskā vadītāja, asoc. prof. Gunta Krūmiņa, asoc. prof. Ziemeļrietumu Universitātes (ASV) viesproefesors, prof. Ivars Lācis un citi.

 

Zinātniskā konference notiks 19. decembrī no plkst. 9.00 līdz 13.30 LU CFI Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas 1.auditorijā, (Ķengaraga iela 8, 5.stāvs).

Projekts "Skolas vecuma bērnu redzes un redzes uztveres pētīšana un diagnostikas metodiku izstrāde" Nr. 2011/0004/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/027

 

Projekta mājas lapa: http://www.lu.lv/redze/