PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Protestē pret ieceri ārstam uzlikt par pienākumu izrakstīt lētākās līdzvērtīgas efektivitātes kompensējamās zāles

Doctus
Vairāki desmiti veselības aprūpes nozares asociāciju parakstījušas atklātu vēstuli ar aicinājumu apturēt Veselības ministrijas rosinātos grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr. 899, kas paredz izmaiņas references medikamentu izrakstīšanas kārtībā. Minētie grozījumi uzliek ārstam par pienākumu izrakstīt lētākās līdzvērtīgas efektivitātes kompensējamās zāles. Publicējam asociāciju Atklātās vēstules un Atzinuma tekstu.

Rīgā, 2011. gada 9. augustā

Nr. 01-07.1/206

LR Valsts prezidentam Andrim Bērziņa kungam

LR Ministru prezidentam Valdim Dombrovska kungam

LR Veselības ministram Jurim Bārzdiņa kungam

LR Valsts kancelejas direktorei Elitai Dreimanes kundzei

ATKLĀTA VĒSTULE

Par Veselības ministrijas ierosinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"

Pieprasām apturēt un atsaukt Veselības ministrijas (VM) ierosinātos grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr.899 (turpmāk - Noteikumu Grozījumus), kuri izmaina references medikamentu izrakstīšanas kārtību un to apriti aptiekās.

Katrai šo vēstuli parakstījušai organizācijai ir savi svarīgākie iebildumi, taču mēs esam vienisprātis, ka Noteikumu Grozījumi neļauj sasniegt VM izvirzītos mērķus.

Mēs pieprasām plaši apspriest Noteikumu Grozījumos skartos jautājumus, izveidojot VM darba grupu un iesaistot tajā pacientu, profesionālās ārstu un farmaceitu, zāļu ražotāju un lieltirgotāju, kā arī citas nevalstiskās organizācijas.

Ar cieņu,

Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO, Latvijas Farmaceitu biedrība, Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācija, Starptautisko Inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija, Latvijas Tuberkulozes un plaušu slimību ārstu asociācija, Latvijas Kardiologu biedrība, Latvijas Diabēta asociācija, Latvijas Internistu biedrība, Latvijas Endokrinologu asociācija, Latvijas Hipertensijas biedrība, Latvijas Acu ārstu asociācija, Latvijas Psihiatru asociācija, Latvijas Otorinolaringologu asociācija, Latvijas Pediatru asociācija, Latvijas Asinsvadu ķirurģijas biedrība, Latvijas Fleboloģijas biedrība, Latvijas Reimatologu asociācija, Latvijas Osteoporozes un kaulu metabolo slimību asociācija, Latvijas Pneimonologu asociācija, Latvijas Bērnu alergologu un pneimonologu biedrība, Latvijas Alergologu asociācija, Latvijas Infektologu un hepatologu asociācija, Latvijas Gastroenterologu asociācija, Latvijas Pediatru-gastroenterologu asociācija, Aptieku attīstības biedrība, Aptieku biedrība, Latvijas Diabēta Federācija

Organizāciju pārstāvju paraksti:

Latvijas Ārstu biedrības vārdā prezidents Pēteris Apinis      

Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas vārdā valdes loceklis Valerijs Valdmanis

Latvijas Psihiatru asociācijas vārdā valdes priekšsēdētājs Elmārs Tērauds

Latvijas Pediatru asociācijas vārdā valdes priekšsēdētājs Enoks Biķis

Latvijas Farmaceitu biedrības vārdā prezidente Kitija Blumfelde                            

Starptautisko Inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas vārdā izpilddirektors Valdis Freidenfelds

Aptieku attīstības biedrības vārdā izpilddirektore Sallija Bārda

Latvijas Infektologu un hepatologu asociācijas vārdā prezidente Ludmila Vīksna

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO vārdā valdes priekšsēdētāja Gunta Anča

Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācijas vārdā valdes priekšsēdētāja Evita Jaunzeme

Latvijas Tuberkulozes un plaušu slimību ārstu asociācijas vārdā valdes priekšsēdētājs Alvils Krams

Latvijas Gastroenterologu asociācijas vārdā sekretārs Juris Pokrotnieks

Latvijas Bērnu alergologu un pneimonologu biedrības vārdā valdes priekšsēdētāja Ineta Grantiņa

Latvijas Pediatru-gastroenterologu asociācijas vārdā valdes priekšsēdētāja Ieva Eglīte

Latvijas Alergologu asociācijas vārdā valdes priekšsēdētāja Ieva Cīrule

Latvijas Kardiologu biedrības vārdā prezidents Andrejs Ērglis

Latvijas Acu ārstu asociācijas vārdā valdes priekšsēdētāja Guna Laganovska

Latvijas Asinsvadu ķirurģijas biedrības vārdā prezidents Dainis Krieviņš

Latvijas Fleboloģijas biedrības vārdā prezidents Mārcis Gediņš

Latvijas Otorinolaringologu asociācijas vārdā prezidenta pienākumu izpildītāja  Benita Krūmiņa

Latvijas Diabēta asociācijas vārdā prezidents Ingvars Rasa

Latvijas Internistu biedrības vārdā prezidents Aivars Lejnieks

Latvijas Endokrinologu asociācijas vārdā priekšsēde Ilze Konrāde

Latvijas Hipertensijas biedrības vārdā valdes priekšsēdētājs Aivars Lejnieks

Latvijas Reimatologu asociācijas vārdā prezidente Daina Andresone

Latvijas Osteoporozes un kaulu metabolo slimību asociācijas vārdā prezidents Ingvars Rasa

Latvijas Pneimonologu asociācijas vārdā valdes priekšsēdētāja Inese Smiltēna

Aptieku biedrības vārdā valdes priekšsēdētāja Anita Ozoliņa

Latvijas Diabēta federācijas vārdā prezidente Indra Štelmane

ATZINUMS par pienākumu par grozījumiem Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" (VSS-823)

Latvijas ārstu profesionālās asociācijas un biedrības (turpmāk - Asociācijas), kas pārstāv daudzu specialitāšu ārstus, ir izvērtējušas Veselības ministrijas (turpmāk - VM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" (turpmāk - Noteikumu Grozījumi).

Asociācijas kategoriski iebilst pret Noteikumu Grozījumiem, to tālāku virzību un pieprasa atsaukt Noteikumu Grozījumus, kas pretēji to anotācijā paustajam samazina pacienta iespējas saņemt un ārsta iespējas ordinēt nepieciešamo ārstēšanu Zāļu iegādes kompensācijas sistēmas (ZIKS) ietvaros un ir pretrunā ar esošo likumdošanu, sadārdzina medikamentu apriti un nesniedz nekādu līdzekļu ietaupījumu budžetam.

Pamatojums

1. Ieviešot minētos Noteikumu Grozījumus, tiks ierobežotas pacientu tiesības izvēlēties savam veselības stāvoklim un iespējām visatbilstošāko ārstēšanu (zāles vai ierīces - turpmāk zāles), ņemot vērā arī zāļu izraisītu blakņu iespēju. Pamatojums: Pacientu tiesību likumā noteiktās tiesības uz kvalitatīvu ārstēšanu.

2. Ieviešot minētos Noteikumu Grozījumus, tiks ierobežotas ārsta tiesības izvēlēties pacientiem piemērotus medikamentus atbilstoši katra konkrētā un individuālā pacienta objektīvajam veselības stāvoklim un slimības smagumam. Pamatojums: Ārstniecības likumā noteiktā ārsta profesionālās darbības brīvība.

Ārstiem jāpieņem lēmums par zāļu izvēli, balstoties uz pierādījumiem balstītas medicīnas principiem, balstoties uz klīnisko pētījumu, vadlīniju un metaanalīžu rekomendācijām. Ja netiek ievēroti minētie pamatprincipi, pastāv neapšaubāms un būtisks risks, ka radīsies blaknes, komplikācijas vai arī ārstēšana būs neefektīva, kas ir būtisks kaitējums pacientu veselībai un kuru novēršanai būs nepieciešams papildus finansējums (piemēram, slimības paasinājums vai dekompensācija, vai arī atkārtots miokarda infarkts, insults, kā arī paralēli minētajam  papildus vizītes pie ārsta, papildus izmeklējumi, rindu veidošanās pie ārstiem, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības samazināšanās).

3. Noteikumu Grozījumi ierobežo ārsta profesionālās tiesības, neatbilst labas klīniskās prakses principiem un ārsta ētikas principiem, ir pretrunā ar ANO pacientu Tiesību Hartu, PVO un ANO dokumentiem, Pacienta tiesību un Ārstniecības likumiem.

4. Noteikumu Grozījumi ir pretrunā ar to anotācijā minēto Konkurences padomes (KP) „Ziņojumu par Zāļu izplatīšanas tirgus analīzi".

KP Ziņojuma Secinājumu un Priekšlikumu sadaļas 3. punktā, runājot par daudzām zālēm esošo lētāko ekvivalentu pieejamību, rekomendēts: „ ... jāparedz noteikumi, kas liktu ārstiem un farmaceitiem informēt pacientus par zāļu aizstājamības iespēju", taču nav ieteikts, ka ārstam jānosaka pienākums ordinēt vislētākos medikamentus un tādējādi mēģināt ietaupīt pacienta naudu.

Noteikumu Grozījumi un, īpaši, to veiktā VM interpretācija ir pretēji KP Ziņojuma Secinājumu un Priekšlikumu sadaļas 7. punktā teiktajam: „ ... iedzīvotājiem kopumā būtu izdevīgāk, ja pēc iespējas vairāk zāles būtu iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā, kaut arī ar minimālu valsts līdzfinansējumu."

5. Noteikumu Grozījumi ir pretrunā ar pašas VM izstrādātās un MK 2009.gada 17. februārī akceptētās „Zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas sistēmas attīstības koncepcijas" postulātiem, piemēram:

  • „Koncepcijas izstrādāšanas mērķis ir nodrošināt visiem ar vienādu slimību slimojošiem pacientiem vienādas iespējas saņemt nepieciešamo ārstēšanu, ...";
  • „Zāļu kompensācijas sistēma realizē vienlīdzības principu kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto zāļu pieejamībā, ... , ir orientēta uz veselības aprūpes mērķu realizāciju (mirstības, invaliditātes, hospitalizācijas novēršanu) un uz katra pacienta individuālas ārstēšanas iespējām (tā nerisina sociālos jautājumus)."

6. Vairāki Noteikumu Grozījumos iekļautie formulējumi ir neskaidri, kas rada nopietnas bažas par to tālāko interpretāciju, ja Noteikumu Grozījumi stātos spēkā, piemēram, "panāktais vēlamais terapeitiskais efekts", "pamatojums", "pirmo reizi", kā arī daudzi citi formulējumi. Mūsu bažas apstiprina jau publiski izskanējušie VM komentāri, kuros parādās papildus interpretācijas, kas nav atrodamas piedāvātajos Noteikumu Grozījumos, piemēram, ka ārstam būs jāziņo Valsts Zāļu aģentūrai par citu zāļu izrakstīšanu, ja izrakstītās zāles būs kaut dažus santīmus dārgākas par references zālēm, savukārt pacients šīs zāles varēs izvēlēties tikai atsakoties no valsts kompensācijas.

7. Noteikumu Grozījumu pieņemšanas rezultātā pieaugs izmaksas aptiekām (apdraudējums mazajām lauku aptiekām - to slēgšanas risks, piemēram, nespējot pildīt Noteikumu Grozījumos paredzētās prasības) un lieltirgotājiem (piemēram, transporta izdevumi) - gala rezultātā šīs izmaksas būs jāsedz pašiem slimajiem iedzīvotājiem, kā arī samazināsies zāļu pieejamība un  pasliktināsies veselības aprūpes pieejamība un kvalitāte laukos.

VM un ārstiem ir kopējs mērķis - uzlabot pacientu veselību. Pacientam neapšaubāmi ir aktīvāk jāpiedalās savā ārstēšanas procesā, kā arī jāsaņem pilnvērtīga informācija par ordinēto ārstēšanu, t.sk. zāļu un ierīču references cenām ZIKS ietvaros. Taču jāšaubās vai pacientu un ārstu pretnostatīšana VM kampaņās, tādējādi mazinot uzticību ārstam un līdzestību ordinētajai ārstēšanai, veicina pacientu aprūpes efektivitāti un kvalitāti, un gala rezultātā patiešām ir pašu pacientu interesēs.

Mēs pieprasām plaši apspriest Noteikumu Grozījumos skartos jautājumus, izveidojot VM darba grupu un iesaistot tajā pacientu, profesionālās ārstu un farmaceitu, zāļu ražotāju un lieltirgotāju, kā arī citas nevalstiskās organizācijas.

Latvijā ZIKS finansējums ir zemākais Baltijas valstīs un viens no zemākajiem ES dalībvalstīs. Uzskatām, ka darba grupas izveide ļautu racionālāk izmantot ZIKS piešķirtos līdzekļus un uzlabot pacientu aprūpi, kā arī visiem kopīgi, nevis vienam otru apkarojot, cīnīties par nepieciešamo finansējumu veselības aprūpei.

Ar cieņu,

Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas vārdā valdes loceklis Valerijs Valdmanis

Latvijas Psihiatru asociācijas vārdā valdes priekšsēdētājs Elmārs Tērauds

Latvijas Pediatru asociācijas vārdā valdes priekšsēdētājs Enoks Biķis

Latvijas Infektologu un hepatologu asociācijas vārdā prezidente Ludmila Vīksna

Latvijas Tuberkulozes un plaušu slimību ārstu asociācijas vārdā valdes priekšsēdētājs Alvils Krams

Latvijas Gastroenterologu asociācijas vārdā sekretārs Juris Pokrotnieks

Latvijas Bērnu alergologu un pneimonologu biedrības vārdā valdes priekšsēdētāja Ineta Grantiņa

Latvijas Pediatru-gastroenterologu asociācijas vārdā valdes priekšsēdētāja Ieva Eglīte

Latvijas Alergologu asociācijas vārdā valdes priekšsēdētāja Ieva Cīrule

Latvijas Kardiologu biedrības vārdā prezidents Andrejs Ērglis

Latvijas Acu ārstu asociācijas vārdā valdes priekšsēdētāja Guna Laganovska

Latvijas Asinsvadu ķirurģijas biedrības vārdā prezidents Dainis Krieviņš

Latvijas Fleboloģijas biedrības vārdā prezidents Mārcis Gediņš

Latvijas Otorinolaringologu asociācijas vārdā prezidenta pienākumu izpildītāja Benita Krūmiņa

Latvijas Diabēta asociācijas vārdā prezidents Ingvars Rasa

Latvijas Internistu biedrības vārdā prezidents Aivars Lejnieks

Latvijas Endokrinologu asociācijas vārdā priekšsēde Ilze Konrāde

Latvijas Hipertensijas biedrības vārdā valdes priekšsēdētājs Aivars Lejnieks

Latvijas Reimatologu asociācijas vārdā prezidente Daina Andresone

Latvijas Osteoporozes un kaulu metabolo slimību asociācijas vārdā prezidents Ingvars Rasa

Latvijas Pneimonologu asociācijas vārdā valdes priekšsēdētāja Inese Smiltēna