PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

RSU veikts pētījums par insulta diagnostiku ar datortomogrāfiju

Doctus
RSU veikts pētījums par insulta diagnostiku ar datortomogrāfiju
Rīga Stradiņa universitātē (RSU) veikts pētījums par insulta diagnostiku, tā radīto ietekmi un ārstniecības izmaiņām galvas smadzenēs, izmantojot jaunākās datortomogrāfijas izmeklējumu metodes. Pētījuma mērķis bija raksturot galvas smadzeņu asins apgādi jeb perfūziju akūta išēmiska insulta pacientiem, izmantojot datortomogrāfiju. Datortomogrāfijas perfūzija ir principiāli jauns funkcionāls izmeklējuma veids, kurā var noteikt audu dzīvotspēju akūta insulta gadījumā.

Šī pētījuma rezultāti liecina, ka, izmantojot kombinētu datortomogrāfijas attēldiagnostiku galvas smadzenēm, galvas un kakla asinsvadiem, ir iespējams agrīni noteikt dažādus galvas smadzeņu išēmisku bojājumu veidus. Tāpat analizēta smadzeņu asins apgādes saistība ar pārmaiņām asinsvados un novērtētas vizuālās diagnostikas iespējas potenciālā iznākuma paredzēšanā un ārstēšanas taktikas izvēlē. Pētījums veikts Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā.

Išēmiju (traucētu asiņu piegādi) galvas smadzenēs visbiežāk rada emboli, kas atraujas no bojātas asinsvada sieniņas (ateroskleroze) vai no sirds kambariem (kardioembolija). Ja insultu diagnosticē savlaicīgi, tad rodas iespēja veikt aktīvu ārstēšanu jeb asinsvada rekanalizāciju, bet, ja diagnozi nosaka vēlīni, tad smadzeņu bojājums un neiroloģisks defekts kļūst neatgriezenisks.

Akūts insults ir viens no galvenajiem mirstības, demences un invaliditātes cēloņiem pasaulē. Maijas Radziņas promocijas darbs „Smadzeņu perfūzija akūta insulta pacientiem ar aterosklerotiskām izmaiņām brahiocefālos asinsvados" ir veltīts vienai no aktuālākajām mūsdienu problēmām - akūta išēmiska insulta savlaicīgai attēldiagnostikai.

Pētījumu „Smadzeņu perfūzija akūta insulta pacientiem ar aterosklerotiskām izmaiņām brahiocefālos asinsvados" promocijas darba formā veikusi Maija Radziņa. Viņas promocijas darba aizstāvēšana notiks pirmdien, 3. februārī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes „Medicīnas" promocijas padomes atklātajā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā.

Promocijas darbs izstrādāts Rīgas Stradiņa universitātē, un tā zinātniskā vadītāja ir dr. habil. med. profesore Gaida Krūmiņa, Rīgas Stradiņa universitāte. Oficiālie recenzenti - dr. habil. med. profesors Oskars Kalējs, Rīgas Stradiņa universitāte (Latvija); dr. habil. med. asociētais profesors Igors Aksiks, Latvijas Universitāte; dr. med. asociētā profesore Jūratė Dementavičienė, Viļņas Universitāte (Lietuva). Promocijas darba zinātniskie konsultanti - dr. med. docente Evija Miglāne, Rīgas Stradiņa universitāte (Latvija); dr. med. docents Kārlis Kupčs, Rīgas Stradiņa universitāte (Latvija).

• Maijas Radziņas disertāciju atradīsiet RSU mājaslapā http://www.rsu.lv/petnieciba/promocija/aizstavetie-promocijas-darbi.

Par Rīgas Stradiņa universitāti Rīgas Stradiņa universitāte ir viena no modernākajām augstākās izglītības mācību iestādēm Baltijā ar izteikti starptautisku ievirzi. Tās 10 fakultātēs līdzās ar medicīnu saistītajām studijām jau 12 gadus ir iespējams apgūt dažādas modernas sociālo zinātņu programmas. RSU šobrīd studē 7400 studentu, to skaitā, vairāk nekā 1050 pastāvīgi ārvalstu studenti. Papildu informācija par RSU ir pieejama interneta mājas lapā www.rsu.lv. Sekot līdzi Rīgas Stradiņa universitātes jaunumiem var arī sociālajos tīklos Twitter, Facebook, Draugiem.lv un YouTube. Par RSU aktualitātēm var uzzināt arī RSU studentu radio „Runā Skaļāk" - http://runaskalak.lv.

Papildu informācijai Edijs Šauers, RSU Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Tālr.: 67409223, mob. tālr.: 29471298, e-pasts: edijs.sauers@rsu.lv