PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Stradiņos pirmo reizi nieres pārstādīšanā izmantota jauna tehnoloģija - hipotermiskā perfūzijas sistēma

Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
Stradiņos pirmo reizi nieres pārstādīšanā izmantota jauna tehnoloģija - hipotermiskā perfūzijas sistēma
Aprīlī Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Transplantācijas centrā pirmo reizi tika pielietota jauna, pasaulē atdzīta tehnoloģija – “LifePort” nieru hipotermiskā perfūzijas sistēma.

Donoriem ar paplašinātiem atlases kritērijiem, hipotermiskās perfūzijas sistēma samazina ne tikai atliktās transplantāta funkcijas attīstības risku, bet arī primāri nefunkcionējošo transplantātu daudzumu, uzlabojot transplantāta funkciju un dzīvildzi pirmajā gadā pēc transplantācijas.

Donora nieres perfūzijas un transportēšanas sistēma ir pārnēsājama un transportējama ierīce, kas paredzēta nieres transplantāta (donornieres) uzturēšanai aukstos un aseptiskos apstākļos, vienlaikus veicot tās perfūziju (apskalošanu). Tas dod iespēju maksimāli saglabāt nieres funkciju, neskatoties uz transportēšanas attālumu. Ierīce transplantātu saglabā, nepārtraukti vai pulsatīvi, ievadot recirkulējošo atdzesēto konservācijas šķīdumu (1-10°C). Optimālai nieru transplantāta saglabāšanai ir būtiska nozīme, lai mazinātu risku novēlotai transplantētā orgāna darbības uzsākšanai jeb atliktai transplantāta funkcijai pēc transplantācijas.

Pēc nieres pārstādīšanas operācijas pacients, kura jaunā niere tika uzglabāta, izmantojot jauno tehnoloģiju, jūtas labi un nieres funkcija ir primāra.

Nieru hipotermiskā perfūzijas sistēma ir 2016. gada dāvinājums Latvijas Transplantācijas centram no Latvijas Orgānu transplantācijas fonda.