PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Vidrižu doktorātā uzstādīts moderns invalīdu pacēlājs

Doctus
Vidrižu doktorātā uzstādīts moderns invalīdu pacēlājs
Edītes Vītolas ģimenes ārsta praksē, lai atvieglotu gados vecu, cilvēku ar īpašām vajadzībām nokļūšanu Vidrižu doktorātā ir uzstādīts moderns invalīdu pacēlājs. Pacēlāja ierīkošana arhitektei Mirdzai Šmitei un būvdarbu veicējiem prasīja radošu pieeju, jo doktorāts atrodas ēkas 2.stāvā un uz to ved augstas un stāvas kāpnes.

Tāpat projekta ietvaros veikts neliels Doktorāta kāpņu telpas kosmētiskais remonts: sienu remonts, logu un vecās elektroinstalācijas nomaiņa.

Būvdarbus ļoti labi un kvalitatīvi veica SIA „Metāla alianse".

Darbi veikti ERAF projekta „Vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem Vidrižu pagasta Ambulancē" Nr.DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/187, Darbības programmas 2007.-2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi" ietvaros.

Kopējā projekta summa 13 446,14 Ls. ERAF un ES attiecināmās izmaksas 85 %, savukārt, Limbažu novada pašvaldības un SIA "Vidrižu doktorāts" līdzfinansējums 15 %.

Ģimenes ārste Edīte Vītola

Projekta vadītāja Inga Polāne