PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Amoksicilīna deva un ārstēšanas ilgums bērniem ar sadzīvē iegūtu pneimoniju

Doctus
Amoksicilīna deva un ārstēšanas ilgums bērniem ar sadzīvē iegūtu pneimoniju
Pixabay.com
Šā pētījuma mērķis bija noskaidrot, kāda ir optimālā amoksicilīna deva un lietošanas ilgums bērniem ar sadzīvē iegūtu pneimoniju, izvērtējot zemu devu amoksicilīna lietošanu pret augstāku, kā arī īsāku zāļu administrēšanu pret ilgāku.

Tāpēc tika veikts daudzcentru nejaušināts 2 x 2 faktoriāls nepārākuma pētījums, iekļaujot 824 bērnus no 6 mēnešu vecuma ar klīniski diagnosticētu sadzīvē iegūtu pneimoniju (SIP), kas tika ārstēta ar amoksicilīnu uzņemšanas nodaļās un novērošanas nodaļās stacionārā. Bērni tika nejaušināti 1:1, saņemot amoksicilīnu mazākā devā (35–50 mg/kg/dienā; n =410) vai augstākā devā (70–90 mg/kg/dienā; n =404), īsāku laika periodu (3 dienas; n = 413) vai garāku laika periodu (7 dienas; n= 401). Primārais pētījuma iznākums bija klīniski indicēta nepieciešamība atkārtoti lietot antibakteriālo terapiju 28 dienas pēc nejaušināšanas. Ne pārākuma robeža bija noteikta 8 %. Sekundārie iznākumi bija slimības smaguma pakāpe/ilgums, vecākiem ziņojot par SIP gaitu, ar antibiotikām saistītas blaknes, fenotipiska Streptococcus pneumoniae rezistence.

No 814 dalībniekiem, kas tika nejaušināti kādā no četrām grupām, 814 saņēma vismaz vienu devu no pētījumā ordinētām zālēm (vidējais vecums 2,5 gadi, 52 % vīriešu dzimuma) un primāro iznākumu analizēt iespējams bija 789 (97 %) dalībniekiem. Salīdzinot zemākas un augstākas devas, primāro iznākumu novēroja 12,6 % zemo devu saņēmējiem un 12,4 % augstāku devu saņēmējiem (atšķirība 0,2 %), salīdzinot lietošanas ilgumu – 12,5 % novērojama primāro iznākumu ar trīs dienu terapiju, 12,5 % ar septiņu dienu terapiju. Abas grupas demonstrēja ne–pārākumu bez statistiski nozīmīgas mijiedarbības starp devu un ilgumu (p = 0,63). No sekundāriem iznākumiem vienīgā ievērojamā atšķirība starp trīs un septiņu dienu ārstēšanas ilgumu bija klepus ilgums (12 dienas pret 10 dienām; risku attiecība 1,2 [95 % TI 1,0–1,4], p = 0,03). Starp apakšgrupu ar bērniem ar smagas gaitas SIP, primārais iznākums bija sastopams 17.3 % zemas devas saņēmušiem un 13,5 % augstas devas saņēmušiem (atšķirība 3,8 %, p = 0,18), 16,0 % trīs dienas ārstētiem un 14,8 % septiņas dienas ārstētiem (atšķirība 1,2 %, p = 0,73).

Pētnieki secina, ka starp bērniem, kas izrakstīti no uzņemšanas vai novērošanas nodaļas stacionārā 48 stundu laikā, zemāku devu amoksicilīna lietošana nebija pārāka par augstu devu amoksicilīna lietošanu. Tāpat ar trīs un septiņu dienu lietošanu – netika novērots pārākums, analizējot pēc nepieciešamības antibiotikas saņemt atkārtoti. Tomēr, slimības smaguma gaita, ārstēšanas apstākļi, iepriekš saņemto antibiotiku anamnēze un nepārākuma robežas pieņemamība atstāj brīvu vietu šo rezultātu interpretācijai.

Avots: Bielicki JA, Stöhr W, Barratt S, et al. Effect of Amoxicillin Dose and Treatment Duration on the Need for Antibiotic Re-treatment in Children With Community-Acquired Pneumonia: The CAP-IT Randomized Clinical Trial. JAMA. 2021;326(17):1713–1724. doi:10.1001/jama.2021.17843