PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Ārstniecisko diētu efektivitāte un drošums bērniem, kuriem ir pret zālēm rezistenta epilepsija

Doctus
Ārstniecisko diētu efektivitāte un drošums bērniem, kuriem ir pret zālēm rezistenta epilepsija
Lai novērtētu un salīdzinātu dažādu ārstniecisko diētu efektivitāti un drošumu bērniem, kuriem ir pret zālēm rezistenta epilepsija, tika veikts sistemātisks pārskats un tīkla meta–analīze datubāzēs PubMed, Embase, Cochrane un Ovid.

Pārskatam un meta–analīzei tika izmantoti nejaušināti klīniskie pētījumi, kuros dažādas ārstnieciskas diētas (ketogēnā diēta, modificētā Atkinsa diēta, zema glikēmiskā indeksa terapija) salīdzinātas vai nu savstarpēji, vai ar standarta aprūpi bērniem, kuriem ir pret zālēm rezistenta epilepsija. Galvenie pētījuma iznākumi bija īstermiņa (≤ 3 mēneši) uzlabojums epilepsijas klīnikā, lēkmju biežumam mazinoties par vismaz 50 % vai par 90 % un vairāk. Drošuma profilu vērtēja pēc blakņu profila attiecīgajai diētai.

Analīzē tika iekļauti 12 nejaušināti klīniskie pētījumi (907 pacienti). Tika secināts, ka īstermiņā visas diētu intervences uzrāda pozitīvu ietekmi salīdzinājumā ar standarta aprūpi, lēkmju biežumu mazinot par vismaz 50 % (zema glikēmiskā indeksa terapija: iespēju attiecība [IA] 24,7 [95 % TI 5,3—115,4]; modificētā Atkinsa diēta: IA 11,3 [95 % TI 5,1—25,1]; ketogēnā diēta IA 8,6 [95 % TI 3,7—20,0]), taču lēkmju biežumu par 90 % vai vairāk salīdzinājumā ar standarta aprūpi mazināja ketogēnā diēta (IA 6,5; 95 % TI 2,3—18,0) un modificētā Atkinsa diēta (IA 5,1; 95 % TI 2,2—12,0). Ievērojami augstāks ar blaknēm saistītais diētas pārtraukšanas rādītājs bija ketogēnās diētas gadījumā (IA 8,6; 95 % TI 1,8—40,6) un modificētās Atkinsa diētas gadījumā (IA 6,5; 95 % TI 1,4—31,2), salīdzinot ar standarta aprūpi. Savstarpēji salīdzinot diētas, ne efektivitātes, ne drošuma profila ziņā netika novērotas statistiski nozīmīgas atšķirības.

Šajā pētījumā secināts, ka visas trīs pētītās ārstnieciskās diētas īstermiņā ir efektīvas, lai par vismaz 50 % mazinātu lēkmju skaitu bērniem, kuriem ir pret zālēm rezistenta epilepsija. Tā kā gan modificētā Atkinsa diēta, gan ketogēnā diēta uzrādīja potenciālu samazināt lēkmju biežumu par 90 % un vairāk, bet ketogēnās diētas nevēlamo blakusparādību biežums bija nedaudz lielāks, pārskata autori sliecas par labu modificētai Atkinsa diētai kā labākajai no izvēlēm. Lai šo pieņēmumu apstiprinātu, pētījumi jāturpina, savstarpēji salīdzinot abus diētas veidus.

AVOTS: Devi N, Madaan P, Kandoth N, et al. Efficacy and Safety of Dietary Therapies for Childhood Drug-Resistant Epilepsy: A Systematic Review and Network Meta-analysis. JAMA Pediatr. Published online January 30, 2023. doi:10.1001/jamapediatrics.2022.5648