PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Atopiskā dermatīta ārstēšanas iznākumi ar dupilumabu: viena gada rezultāti no RELIEVE–AD pētījuma

Doctus
Atopiskā dermatīta ārstēšanas iznākumi ar dupilumabu: viena gada rezultāti no RELIEVE–AD pētījuma
Pixabay.com
Klīnisko pētījumu populācija ne vienmēr atspoguļo notiekošo klīniskajā praksē. Tāpēc, lai novērtētu pacienta ar atopisko dermatītu paša ziņotos iznākumus par slimības kontroli un dzīves kvalitāti pēc dupilumaba terapijas saņemšanas, tika veikts kohortas pētījums klīniskās prakses apstākļos.

Šajā kohortas pētījumā tika izmantota tiešsaistes aptaujas anketa, ko pacienti saņema pirms terapijas ar dupilumabu sākšanas un pēc viena, divu, trīs, sešu, deviņu un 12 mēnešu medikamenta lietošanas. Pētījumā piedalījās pacienti ar vidēji smagu līdz smagu atopisku dermatītu, dati ievākti no 2018. gada janvāra līdz 2020. gada janvārim. Galvenie pētījuma iznākumi bija slimības kontrole, noteikta pēc ADCT (Atopic Dermatitis Control Tool) rīka, pēc nepieciešamības lietot papildu terapiju atopiskā dermatīta ārstēšanā, pacienta apmierinātības par terapiju, pēc ādas simptomiem (sāpes/sūrstošs, karstuma/dedzināšanas sajūta, jutīgums uz pieskārienu), uzliesmojumu skaita, pēc ar veselību saistītu dzīves kvalitātes novērtējuma, miega kvalitātes un pēc atopiskā dermatīta specifiskās darba produktivitātes un aktivitāšu traucējumu aptaujas anketas.

No 669 pacientiem, kam sākta terapija ar dupilumabu (431 jeb 61,7 % sievietes), 632 aizpildīja aptaujas anketu līdz pirmajam mēnesim un 483 pacienti līdz divpadsmitajam mēnesim. Rezultāti rāda, ka lielākā daļa pacientu sasniedza adekvātu slimības kontroli (ADCT kopējais rezultāts) pirmajā ārstēšanas mēnesī ar turpmāku uzlabojumu līdz divpadsmitajam mēnesim (385 no 632 (60,9 %) un 374 no 483 (77,4 %)). Citu atopiskā dermatīta terapijas līdzekļu lietošana mazinājās līdz ar katru vizīti, tajā skaitā mazinājās sistēmisko kortikosteroīdu lietošanas nepieciešamība, kas mazinājās divpadsmitajā mēnesī. Pacientu apmierinātība ar ārstēšanu bija augstāka nekā pētījumam sākoties (120 no 699 (17,7 %) sākumā līdz 411 no 483 (85,1 %) ārstēšanas beigās, p < 0,001). Katrā vizītē pacienti ziņoja, ka samazinās paasinājumu skaits, nieze, ādas simptomi, uzlabojas miegs un ar veselību saistītā dzīves kvalitāte, salīdzinot ar izejas rādītājiem.

Avots: Strober B, Mallya UG, Yang M, et al. Treatment Outcomes Associated With Dupilumab Use in Patients With Atopic Dermatitis: 1-Year Results From the RELIEVE-AD Study. JAMA Dermatol. Published online December 15, 2021. doi:10.1001/jamadermatol.2021.4778