PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Atšķirības starp dzimumiem iekaisuma marķieru rādītājos hospitalizētiem Covid–19 pacientiem

Doctus
Atšķirības starp dzimumiem iekaisuma marķieru rādītājos hospitalizētiem Covid–19 pacientiem
Pixabay.com
Vīriešiem ir augstāks risks nopietnām komplikācijām, kas saistītas ar Covid–19 infekciju. Visā pasaulē rādītāji ir līdzīgi – no Covid–19 nāvēm 60 % ir vīriešiem. Pastāv vairākas teorijas, kas cenšas skaidrot šo atšķirību, kā vienas no tām – estrogēnu ietekme uz infekcijas procesa gaitu, AKE2 gēna ekspresija X hromosomā un robustāka imūnās sistēmas aktivācija sievietēm.

Šā pētījuma autori vēlējās noskaidrot sistēmiska iekaisuma lomu atkarībā no stacionētā Covid–19 pacienta dzimuma: pirmkārt, tika salīdzināts dzimums ar pro–iekaisuma marķieriem starp 781 hospitalizētu Covid–19 pacientu (453 no tiem vīrieši) un otrkārt, vai dzimumam un iekaisuma marķieriem ir saistība ar klīnisko iznākumu šiem pacientiem. Datu analīzei tika lietoti daudzfaktoru lineārās regresijas modeļi un daudzfaktoru loģistiskā regresijas analīze.

CRO iestājoties un sasniedzot pīķi bija augstāks vīriešiem (vidēji 76 mg/dL iestājoties, 145 mg/dL pīķis) nevis sievietēm (vidēji 59 mg/dL iestājoties, 125 mg/dL pīķis). Kopējie analīžu rezultāti rāda, ka ne tikai CRO, bet arī Il–6, prokalcitonīns un feritīns iestājoties vīriešiem bija augstākos skaitļos. Sasniedzot pīķa rādītājus, sievietēm augstāki bija EGĀ un D–dimēru rādītāji. Šie rezultāti saglabājās arī pēc daudzfaktoru pielāgošanas, ar statistiski ticamu saistību starp vīrieša dzimumu un augstākiem CRO, feritīna, Il–6 rezultātiem iestājoties un CRO, prokalcitonīna, feritīna un Il–6 rezultātu pīķi (p <0,05). Toties EGĀ vīriešiem bija ievērojami zemāks, salīdzinot ar sievietēm (p =0,01). Vīrieši biežāk bija smēķētāji vai ar nieru slimību, sievietes – ar autoimūnu slimību anamnēzē vai astmu. Vīriešiem tika konstatēts vairāk kā 1,5 reizes augstāks nāves risks no Covid–19, kas saglabājas tāds pats arī pēc daudzfaktoru pielāgošanas (OR 1,71, 95 % TI 1,04–2,80, p = 0,003). Par vienu standartdeviāciju augstāks CRO pīķa rādītājs paaugstināja vīrieša nāves risku par deviņām reizēm, kamēr sievietēm risks nomirt pieauga tikai par 2,8 reizēm (OR 9,91, 95 % TI 4,29–19,7, p < 0,0001 vīriešiem un OR 2,81, 95 % TI 1,52–5,18, p = 0,009 sievietēm).

Summējot, pētījumā tiek pierādīts, ka vīrieši, kas tiek hospitalizēti ar Covid–19 infekciju, ir ar augstākiem iekaisuma marķieru rādītājiem gan iestājoties, gan sasniedzot pīķi. Tāpat vīriešiem ir augstāki riski nomirt no Covid–19, turklāt pīķa CRO stingri saistīti gan ar nāvi, gan ar stacionēšanu intensīvās terapijas nodaļā. Lai attīstītu mērķterapijas iespējas, jāturpina pētījumi un jāizprot iekaisuma un imūnatbildes mijiedarbība Covid-19 pacientiem atkarībā no dzimuma.

Avots: Lau ES, McNeill JN, Paniagua SM, Liu EE, Wang JK, Bassett IV, et al. (2021) Sex differences in inflammatory markers in patients hospitalized with COVID-19 infection: Insights from the MGH COVID-19 patient registry. PLoS ONE 16(4): e0250774. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0250774