PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Covid–19 ietekme uz dzimumorgānu un urīnizvadorgānu vēža aprūpi

Doctus
Covid–19 ietekme uz dzimumorgānu un urīnizvadorgānu vēža aprūpi
Pixabay.com
Covid–19 pandēmija ir prasījusi ieviest straujas pārmaiņas medicīniskās prakses principos. Daļa no šīm izmaiņām pievieno papildu vērtību veselības aprūpei, radot jaunas iespējas tālākai tās attīstībai.

Lai nodrošinātu ar uz pierādījumiem veidotu, ekspertu atvasinātu pārskatu par dzimumorgānu un urīnizvadorgānu ļaundabīgu audzēju aprūpi Covid–19 pandēmijas laikā, tika publicēts pārskats par publicēto zinātnisko literatūru līdz 2020.gada maijam par trīs tēmām: retāka pacienta aprūpe klātienē, pieaugot telemedicīnas nozīmīgumam, aprūpes optimizācija, kā arī Covid–19 ietekme uz medicīnas iestādēm un lēmumu pieņemšanu no pacientu un piederīgo puses. Ir skaidrs, ka Covid–19 pandēmija veicinājusi dažādu aprūpes modeļu attīstību. Aug telemedicīnas, virtuālās aprūpes un attālinātas uzraudzības izmantošanas biežums, kas varētu piedāvāt plašāku piekļuvi starpdisciplīnu iesaistei ārstniecības procesā, īpaši nepalielinot izmaksas.

Būtiski atzīmēt, ka ir nepieciešami visaptveroši un integrējoši telemedicīnas risinājumi, ņemot vērā pacientu psihiskās veselības specifiku un piekļuves atšķirības sociālekonomiskā statusa dēļ. Izmeklējumiem un ārstēšanai ir jāpalielina efektivitāte. Priekšroka dodama tādiem risinājumiem kā vienas pieturas klīnikas, dienas stacionāros veiktas operācijas, hipofrakcionētas staru terapijas pieejamība un perorāla pretvēža medikamentoza terapija, ko iespējams lietot pēc iespējas retāk, lai mazinātu kontakta ilgumu arī medicīnas iestādēs un mazinātu risku inficēties ar Covid–19 riska grupu pacientiem.

Pandēmija radījusi tādu pacientu triādi, kuriem ārstēšana bija vai nu jāpaātrina, jāatliek vai jāizvairās no tās. Dažos gadījumos bija jāpārskata, vai pacienta demogrāfiskie un citi raksturlielumi augstākam komplikāciju riskam no Covid–19 infekcijas, nebija par iemeslu izvēlēties maigāku taktiku pie mazāk agresīviem vēžiem. Pārskata autori secina, ka arī klīniskajai izpētei ir no jauna jāpielāgojas virtuālai videi un pētniecībai jaunā, telemedicīnas režīmā. Pētniecībā un izglītībā arvien vairāk rekomendē izmantot virtuālās platformas, ierobežojot personas profesionālo iesaistīšanos klātienē.

Avots: Wallis, Christopher & Catto, James & Finelli, Antonio & Glaser, Adam & Gore, John & Loeb, Stacy & Morgan, Todd & Morgans, Alicia & Mottet, Nicolas & Neal, Richard & O'Brien, Tim & Odisho, Anobel & Powles, Thomas & Skolarus, Ted & Smith, Angela & Szabados, Bernadett & Klaassen, Zachary & Spratt, Daniel. (2020). The Impact of the COVID-19 Pandemic on Genitourinary Cancer Care: Re-envisioning the Future. European urology. 78. 10.1016/j.eururo.2020.08.030.