PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Covid–19 vakcinācijas efekts pacientiem ar onkoloģisku slimību: COICA pētījuma noslēdzošie rezultāti

Doctus
Covid–19 vakcinācijas efekts pacientiem ar onkoloģisku slimību: COICA pētījuma noslēdzošie rezultāti
Pixabay.com
Lai aprakstītu Covid–19 iznākumus onkoloģiskiem pacientiem un analizētu atšķirības starp vakcinētiem un nevakcinētiem pacientiem, tika veikts COICA (Covid-19. Infection in Cancer Patient) pētījums.

Tas bija divvirzienu novērošanas pētījums, kurā tika novērtēta klīniskā SARS–CoV–2 infekcijas gaita onkoloģiskiem pacientiem atkarībā no vakcinācijas statusa. Lai summētu pētījuma populācijas rakstumlielumus, tika izmantota aprakstošā statistika. Lai aprēķinātu atšķirības starp vakcinētiem un nevakcinētiem onkoloģiskiem pacientiem tika izmantoti Hī kvadrātā un log–rank testi.

Kopā pētījumā piedalījās 141 vēža pacients (80 vīrieši, 61 sieviete), kas tik novēroti pēc pozitīva SARS–CoV–2 testa saņemšanas līdz seronegatīvam rezultātam vai nāvei. 35 % no šiem pacientiem inficēšanās brīdī bija vakcinēti ar divām (16 pacienti) vai trim (33 pacienti) vakcīnu devām. Vakcinētie pacienti ievērojami uzrādīja labākus Covid–19 klīniskos iznākumus salīdzinājumā ar nevakcinētajiem šādos rādītājos: datortomogrāfijā konstatēta pneimonija (0 % pret 48, 6 %), nepieciešama hospitalizācija (2,0 % pret 15,2 %), papildu skābekļa nepieciešamība (0 % pret 14,1 %) un nāve (0 % pret 7,6 %); p < 0,005 visos salīdzinājumos. Vakcinētie uzrādīja īsāku laika periodu, līdz tika sasniegta seronegativitāte (vidēji 12 dienu [10–14] laikā) salīdzinājumā ar nevakcinētiem pacientiem (vidēji 20 dienu [17–23] laikā).

Pētnieki secina, ka Covid–19 vakcinācija vēža pacientiem ir ar ievērojamu ieguvumu klīnisko iznākumu gadījumā. Netika konstatēti nāves gadījumi vakcinēto pacientu vidū. Nepieciešams turpināt pētījumus, lai noteiktu atbilstīgu laiku un pacientu mērķa grupu ceturtajai vakcīnas devai.

Avots: Di Lorenzo, G., Ingenito, C., D'Ambrosio, B., Ranieri, C., Iervolino, M., Primiano, F., Buonerba, L., Busto, G., Ferrara, C., Libroia, A., Ragone, G., De Falco, F., Costabile, F., Fimiani, P., Ugliano, F., Leo, E., Roviello, G., Scafuri, L., & Buonerba, C. (2022). The effect of vaccination against COVID-19 in cancer patients: final results of the COICA trial. Oncology, 10.1159/000525962. Advance online publication. https://doi.org/10.1159/000525962