PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Dzirdes zuduma risks jaundzimušajiem ar iedzimtu citomegalovīrusa infekciju

Doctus
Dzirdes zuduma risks jaundzimušajiem ar iedzimtu citomegalovīrusa infekciju
Pixabay.com
Dzīvi dzimušo zīdaiņu vidū iedzimta citomegalovīrusa (iCMV) izplatība variē no 0,2–6,1 %. Kaut arī ir veikti daudzkārtēji pētījumi par iCMV izraisītu dzirdes zudumu, joprojām nav skaidrs, kuri jaundzimušie ir ar lielāku risku.

Lai identificētu ar iCMV saistītu dzirdes zuduma neatkarīgos riska faktorus, kā arī paredzētu potenciālā dzirdes zuduma smaguma pakāpi, tika veikts šķērsgriezuma pētījums par jaundzimušajiem ar iCMV infekciju un zināmu dzirdes statusu dzimšanas brīdī. Dati ievākti no sešām sekundārās un terciārās aprūpēs slimnīcām Beļģijā 15 gadus ilgā periodā (2007.gada janvāris – 2022.gada janvāris). No pētījuma tika izslēgti tie pacientiem, kuriem bez iCMV infekcijas pastāvēja potenciāli cits sensorineirāla dzirdes zuduma iemesls. Primārais pētījuma iznākums bija dzirdes statuss dzimšanas brīdī. Kā riska faktori tika analizēti klīniskās, neiroloģiskās un laboratorās diagnostikas atradnes, kā arī serokonversijas laiks un vīrusa slodze asinīs. Statistiskajā analīzē izmantoja binārās loģistiskās regresijas analīzi, lai identificētu neatkarīgos riska faktorus iedzimtam dzirdes zudumam jaundzimušajiem ar iCMV.

No 1033 jaundzimušajiem, ko iekļāva pētījumā (54,0 % zēni), 416 (40,3 %) tika fiksēta simptomātiska iCMV infekcija un 617 (59,7 %) – asimptomātiska. Kopā 15,4 % (n = 159) jaundzimušo tika konstatēts dzirdes zudums; pusei no tiem (n = 80 [50,3 %]) izolēts dzirdes zudums. Regresijas modeļo uzrādīja trīs neatkarīgus iedzimta dzirdes zuduma riska faktorus: petehijas dzimšanas brīdī (pielāgotā iespēju attiecība [pIA] 6,7; 95 % TI 1,9–23,9), periventrikulāras cistas MR izmeklējumā (pIA 4,6; 95 % TI 1,5–14,1) un serokonversija pirmajā trimestrī (pIA 3,1; 95 % TI 1,1–9,3). Salīdzinājumā ar tiem, kam konstatēja dzirdes zudumu, tiem ar normālu dzirdi bija zemāka vīrusa slodze asinīs (vidējā [IQR] vīrusa slodze 447, 0 [39,3–2345,8] kopijas/ml pret 1349,5 [234,3–14 393,0 kopijas/ml; vidējā atšķirība -397 [95 % TI -5058,0–174,0] kopijas/ml).

Šā šķērsgriezuma pētījuma ietvaros tiek secināts, ka jaundzimušie ar iCMV infekciju un petehijām dzimšanas brīdī, periventrikulārām cistām MR izmeklējumā vai serokonversiju pirmajā trimestrī ir ar augstāku iedzimta dzirdes zuduma risku. Vīrusa slodzes nozīmīgums iedzimta dzirdes zuduma attīstībā šobrīd paliek neskaidrs.

Avots: De Cuyper E, Acke F, Keymeulen A, et al. Risk Factors for Hearing Loss at Birth in Newborns With Congenital Cytomegalovirus Infection. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. Published online December 29, 2022. doi:10.1001/jamaoto.2022.4109