PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Gestācijas diabēts un ilgtermiņa mirstības riski

Doctus
Gestācijas diabēts un ilgtermiņa mirstības riski
Pixabay.com
Gestācijas diabēts līdz šim saistīts ar dažādu hronisku slimību risku un attīstību. Tomēr, tikai daži līdz šim veiktie pētījumi analizējuši, vai pastāv kādi nozīmīgi paaugstinātas mirstības riski pacientiem ar gestācijas diabētu ilgtermiņā.

Lai noskaidrotu, vai pastāv saistība starp gestācijas diabētu un ilgtermiņa riskiem kopējai un cēloņa specifiskai mirstībai, tika veikts kohortas pētījums ASV. Pētījums ilga 30 gadus, dalībnieces bija medmāsas vecumā no 25–42 gadiem, kurām bijusi vismaz viena grūtniecība pētījuma laikā. Pētījuma ekspozīcija – gestācijas diabēts sievietes reproduktīvajā dzīves periodā. Pētījuma mērķis – draudu attiecība (HR ar 95 % ticamības intervālu) kopējai un cēloņa specifiskai mirstībai.

Pētījumā iekļautas 91 426 dalībnieces, vidējais (SN) vecums 34,9 (4,7) gadi, ĶMI 24,1 (4,7) pētījuma sākumā. Novērošanas periodā, kas ilga 2 609 753 persongadus, tika dokumentēti 3937 nāves gadījumi, no tiem 255 nāves no kardiovaskulāra notikuma un 1397 no onkoloģiskas slimības. Pacientēm ar gestācijas diabētu anamnēzē bija augstāks vispārējās (crude) mirstības rādītājs salīdzinājumā ar dalībniecēm bez gestācijas diabēta (1,74 pret 1,49 uz 1000 persongadiem; absolūtā atšķirība 0,25 uz 1000 persongadiem). Attiecīgā HR kopējai mirstībai bija 1,28 (95 % TI 1,13–1,44), kas nozīmīgi nemainījās pēc dažādu jaucējfaktoru pielāgošanas (HR 1,25; 95 % TI 1,11–1,41). Saistība saglabājās neatkarīgi no tā, vai pētījuma dalībniecei attīstījās 2.tipa cukura diabēt vai nē, taču saistība ar kopējo mirstību bija nozīmīgāka tām dalībniecēm, kam dzīvesstils bija mazāk veselīgs, kam gestācijas diabēts bija divās vai vairāk grūtniecībās, kam tika ziņots par hipertensīvu slimību grūtniecības laikā, kā arī notikušas priekšlaicīgas dzemdības vai jaundzimušajam bija zems svars dzimšanas brīdī.

Cēloņa specifiskās mirstības analīzē tika secināts, ka gestācijas diabēts ir tieši saistīts ar mirstību no kardiovaskulāras slimības (HA 1,59; 95 % TI 1,03–2,47). Šīs kohortas pētījumā secināts, ka gestācijas diabēta pacientēm pastāv neliels, bet paaugstināts mirstības risks 30 gadu periodā salīdzinājumā ar tām sievietēm, kam grūtniecības laikā gestācijas diabēts neattīstās.

Avots: Wang Y, Mitsunami M, Manson JE, et al. Association of Gestational Diabetes With Subsequent Long-Term Risk of Mortality. JAMA Intern Med. Published online September 11, 2023. doi:10.1001/jamainternmed.2023.4401