PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Gestācijas diabēts un nelabvēlīgie grūtniecības iznākumi: sistemātisks pārskats un meta–analīze

Doctus
Gestācijas diabēts un nelabvēlīgie grūtniecības iznākumi: sistemātisks pārskats un meta–analīze
Pixabay.com
Gestācijas diabēts ir samērā bieži sastopams grūtniecības laikā visā pasaulē. Līdz ar sabiedrības aptaukošanās sastopamības pieaugumu, kāpj arī gestācijas diabēta izplatība, un arvien vairāk sievietes tiek pakļautas nevēlamu komplikāciju riskam bērniņa gaidīšanas periodā.

Tāpēc veikts sistemātisks pētījumu pārskats, kur analizēta saistība starp gestācijas diabētu un nevēlamiem grūtniecības iznākumiem. Sistemātiskajā pārskatā tika iekļauti kohortas pētījumi un kontrolēti pētījumi, kas ziņoja par komplikācijām grūtniecības laikā sievietēm ar gestācijas diabētu. Pētījumi tika dalīti trīs apakšgrupās: pētījumi par gestācijas diabēta pacientēm, kas insulīnu nelietoja, pētījumi par gestācijas diabēta pacientēm, kas lietoja insulīnu un pētījumi, kuros nav datu par insulīna lietošanu grūtniecības laikā. Apakšgrupu analīzē tika izdalīti dati balstoties uz valsts ienākumiem (attīstīta vai attīstības valsts), pētījuma kvalitāti, diagnostiskajiem kritērijiem un skrīninga metodi. Meta–regresijas modeļus izmantoja, balstoties uz to pacientu proporciju, kas saņēma insulīnu grūtniecības laikā.

Pārskatā iekļauti 156 pētījumi par analizētu 7 506 061 grūtniecību. Pētījumos, kuros sievietēm nebija lietots insulīns, tika atrasta augstāka iespējamība attīstīties tādām komplikācijām kā neplānotam ķeizargriezienam (iespēju attiecība, IA 1,16; 95 % TI 1,03–1,32), priekšlaicīgas dzemdības (IA 1,51; 95 % TI 1,26–1,80), zems Apgares skalas rezultāts pirmajā minūtē (IA 1,43; 95 % TI 1,01–2,03), makrosomija (IA 1,70; 95 % TI 1,23–2,36) un liels jaundzimušais pret gestācijas vecumu (IA 1,57; 95 % TI 1,25–1,97). Pētījumos, kur sievietes bija lietojušas insulīnu (tātad, ar sliktu glikēmijas kontroli, kā dēļ jau nepieciešams saņemt farmakoterapiju) iespējamība attīstīties respiratoram distresa sindromam, jaundzimušo dzeltei, dzimt lielam jaundzimušajam pret gestācijas vecumu vai saņemt aprūpi intensīvās aprūpes nodaļā vitālo indikāciju dēļ bija augstāka, salīdzinot ar sievietēm bez diabēta.

Nav atrasta skaidra saistība ar tādām komplicijām/sarežģījumiem kā instrumentālas dzemdības, plecu distocija, pēcdzemdību hemorāģijas, neonatāla nāve vai nedzīvi dzimis bērns, zems Apgares rezultāts piektajā minūtē, mazs dzimšanas vecums vai mazs jaundzimušais pret gestācijas vecumu.

Avots: Ye W, Luo C, Huang J, Li C, Liu Z, Liu F et al. Gestational diabetes mellitus and adverse pregnancy outcomes: systematic review and meta-analysis BMJ 2022; 377 :e067946 doi:10.1136/bmj-2021-067946