PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Heparīna terapetiskās devas efektivitāte hospitalizētiem pacientiem ar Covid–19

Doctus
Heparīna terapetiskās devas efektivitāte hospitalizētiem pacientiem ar Covid–19
Pixabay.com
Ar Covid–19 hospitalizēti pacientiem ir paaugstināts trombembolijas un nāves risks. Šobrīd optimālākā tromboprofilakses deva augsta riska pacientiem nav noteikta.

 

Lai noskaidrotu, kāds ir efekts terapeitiskai salīdzinājumā pret standarta profilaktisku mazmolekulāro heparīnu devu Covid–19 pacientiem ar augstu trombožu risku, tika veikts daudzcentru nejaušināts klīniskais pētījums (HEP–COVID). Pētījumā iekļāva hospitalizētus Covid–19 pacientus ar vismaz četras reizes virs augšējās normas paaugstinātu D–dimēru līmeni vai ar sepses inducētu koagulopātiju. Pacienti pēc nejaušības principa tika iedalīti pirmajā grupā, kur tika ordinēta slimnīcā noteiktā standarta profilaktiskā vai vidējā mazmolekulārā heparīna vai nefrakcionētā heparīna deva un otrajā grupā, kur ordinēts terapeitiskā devā enoksaparīns 1mg/kg subkutāni divas reizes dienā, ka kreatinīna klīreanss bija vismaz 30 ml/min/1,73m². Deva tika samazināta uz pusi, ja kreatinīna klīrenss bija zem 30 ml/min/1,73m². Pacienti stratificēti nejaušināšanas laikā balstoties uz to, vai pacients ir intensīvās terapijas nodaļā vai parastā profila nodaļā. Primārais pētījuma iznākums bija venozā trombembolija, arteriālā trombembolija vai nāve jebkura iemesla dēļ un galvenais drošības iznākums bija nopietnas asiņošanas 30±2 dienu laikā.

No 257 pētījumā nejaušinātiem pacientiem, 253 tika iekļauti analīzei (vidējais vecums 66,7 gadi, vīrieši 53,8 %) – 249 pacientiem bija paaugstināti D–dimēri, 83 pacienti bija intensīvajā terapijā). Pētījuma laikā 124 pacienti (49 %) saņēma standartdevas, 129 (51 %) terapeitiskās devas. Pirmajā grupā (standarta, profilaktiskās heparīna devas) pētījuma iznākumu sasniedza 52 no 124 pacientiem (28,2 % venozā trombembolija, 3,2 % arteriālā trombembolija, 25 % visu iemeslu nāve) un otrajā grupā (terapeitiskā mazmolekulāro heparīna deva) 37 no 129 (11,7 % venozā trombembolija, 3,2 % arteriālā trombembolija, 19,4 % nāve). Asiņošanas sastopamība pirmajā grupā bija 1,6 %, otrajā – 4,7 % (relatīvais risks 2,88; 95 % TI 0,59–14,02; p = 0,17).

Ārstēšanas efekts ar terapeitisko devu heparīnu netika novērots intensīvās terapijas nodaļā ārstētajiem pacientiem.

Avots: Spyropoulos AC, Goldin M, Giannis D, et al. Efficacy and Safety of Therapeutic-Dose Heparin vs Standard Prophylactic or Intermediate-Dose Heparins for Thromboprophylaxis in High-risk Hospitalized Patients With COVID-19: The HEP-COVID Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. Published online October 07, 2021. doi:10.1001/jamainternmed.2021.6203