PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

10 kardiovaskulārās medicīnas stūrakmeņi

Doctus
Eugene Braunwald ir viens no pazīstamākajiem kardiologiem pēdējo 50 gadu laikā, viņš ir devis lielu ieguldījumu kardioloģijas attīstībā. Eugene Braunwald ESC kongresa laikā prezentēja 10 nozīmīgākos atklājumus un izgudrojumus kardioloģijā.

Eugene Braunwald Eugene Braunwald
Eugene Braunwald
Elektrokardiogrāfija

Braunwald modernās kardioloģijas dzimšanu datē ar 1903.gadu, kad Willem Einthoven no Nīderlandes veica pirmo elektrokardiogrammas (EKG) pierakstu pacientam. Einthoven dažādām novirzēm piešķīra burtus P, Q, R, S un T un aprakstīja elektrogrammas izmaiņas saistībā ar dažādām sirds un asinsvadu slimībām. EKG kļuva tik svarīga, ka pēc dažiem gadiem kardiologus nodefinēja kā ārstus, kas prot interpretēt EKG rezultātus.

Sirds kateterizācija

Claude Bernard bija 19 gs. franču fiziologs, kas pirmais veica sirds kateterizāciju un mērīja spiedienu sirds kambaros un lielajos asinssvados dzīvnieku sirdī. Vācu ķirurģijas rezidents Werner Forssman veica pirmo sirds kateterizāciju cilvēkam - pats sev 1929.gadā. Vēlāk, 1941.gadā francūzis Andre Cournand un amerikānis Dickinson Richards ierakstīja intrakardiālo spiedeinu un sirds izejas spiedienu veseliem cilvēkiem un pacientiem ar iedzimtu un iegūtu sirds slimību.  Sirds kateterizācija kļuva par nozīmīgu diagnostikas metodi.

Koronārā angiogrāfija

Sirds kateterizācija pavēra ceļu sirds arteriogrāfijai, ko pirmo reizi veica Mason Sones 1958.gadā, viņš injicēja kontrastvielu tieši koronārajās artērijās, lai vizualizētu šos asinssvadus. Šī tehnika deva iespēju veikt revaskularizāciju, vispirms ķirurģiski un pēc tam perkutāni.

Kardiovaskulārā ķirurģija

Modernā sirds un asinsvadu ķirurģija pirmo reizi sistemātiski tika izmantota 1938.gadā, kad Roberts Gross no Bostonas veiksmīgi noslēdza ductus arteriosus.1953.gadā John Gibbon no Filadelfijas veica pirmo atvērto sirds operāciju, izmantojot kardiopulmonālo apvedceļu, lai veiksmīgi slēgtu priekškambara starpsienas defektu. Šī operācija rezultējās ar to, ka IBM inžinieri sāka konstruēt sirds-plaušu mašīnu.

Invazīvā kardioloģija

Andreas Gruentzig, kas strādāja Cīrihē, paplašināja sirds katetru izmantošanu no diagnostiskiem uz terapeitiskiem nolūkiem. 1977.gadā izstrādāja balona angioplastiju, lai paplašinātu sašaurināto artēriju lūmenu, tam sekoja stentēšana. Pirmie bija metāla stenti un tad izstrādāja ar medikamentiem pildītus stentus.  

Kardioloģijas nodaļa

Desmond Julian 1962.gadā pirmo reizi sāka runāt par kardioloģijas nodaļas nepieciešamību. Viņš uzskatīja, ka visi pacienti ar miokarda infarktu ir jātur vienā nodaļā, kur viņiem var nodrošināt EKG monitorēšanu un speciāli apmācītu personālu. Ar šādas nodaļas ieviešanu novēroja strauju hospitālās mirstības samazinājumu.

Kardiovaskulārie medikamenti

1962.gadā James Black no Anglijas izstrādāja bēta blokatoru, kas bloķēja noradrenalīna stimulējošo darbību un samazināja sirds nepieciešamību pēc skābekļa. Pirmais AKE inhibitors kaptoprils tika izstrādāts1970.gados. Pirmais statīnu medikaments tika izstrādāts Japānā 1976.gadā. Kopumā bēta blokatori, AKE inhibitori un statīni  ir uzlabojuši dzīves desmitiem un varbūt pat simtiem miljonu cilvēku visā pasaulē.   

Preventīvā kardioloģija

Jau 1938.gadā Paul Dudley White no Bostonas sāka runāt par sirds un asisnsvadu slimību profilaksi. Viņa aktīvā darbošanās profilakses jomā rezultējās ar Framinghamas sirds pētījumu, kura rezultāti tika publicēti 1961.gadā. Šajā pētījumā tika identificēti sirds slimību riska faktori: hipertensija, smēķēšana un kreisā kambara hipertrofija. Pamatojoties uz šiem riska faktoriem, tika izstrādātas primārās un sekundārās profilakses startēģijas, kas būtiski ļāva samazināt mirstību no sirds un asisnvadu slimībām.

Ehokardiogrāfija

1952.gadā zviedru kardiologs Inge Edler un fiziķis Helmuth Hertz izveidoja ultraskaņas ierīci, kas ļāva veikt nepārtrauktus sirds sienu kustību ierakstus un aprakstīt normālu un pataloģisku mitrālo vārstuļu darbību.

Elektrokardiostimulators un defibrillators

1952.gadā Paul Zoll no Bostonas izstrādāja pirmo ārējo elektrostimulatoru, svaukārt 1959.gadā pirmo reizi tika aprakstīta veiksmīga iekšējā sirds stilumatora darbība. 1970.gadā tika implantēts pirmais kardiovertera defibrillators. Šīs ierīces ir ļoti svarīgas, lai samazinātu pēkšņas kardiālas nāves risku.  

Pirmavots: Eugene Braunwald lekcija ESC kongresa laikā: 2 Sep 08:30-10:00, Chisinau - Central Village