PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Aerobas slodzes fiziskās aktivitātes mazina asinsspiedienu pacientiem ar rezistentu hipertensiju

Doctus
Aerobas slodzes fiziskās aktivitātes mazina asinsspiedienu pacientiem ar rezistentu hipertensiju
Pixabay.com
Aerobas slodzes aktivitātes var palīdzēt samazināt asinsspiedienu pacientiem, kuru hipertensija slikti reaģē uz medikamentiem. Nejaušināta iedalījuma, kontrolēts klīniskais pētījums pierādīja, ka pacientiem ar rezistentu hipertensiju, kuri veica vidējas intensitātes aerobas aktivitāte, bija zemāks asinsspiediens (AS), salīdzinot ar pacientiem, kuri saņēma parasto aprūpi.

Pētījuma mērķis bija noteikt, vai aerobas slodzes aktivitātes samazina ambulatoro AS pacientiem ar rezistentu hipertensiju. Fiziskās aktivitātes rezistenta hipertensijas ārstēšanā (EnRicH) ir perspektīvs, 2 centru, nejaušināta iedalījuma klīniskais pētījums, kas tika veikts divās slimnīcās Portugālē no 2017. gada marta līdz 2019. gada decembrim. Kopā 60 pacienti ar diagnozi rezistenta hipertensija vecumā no 40 līdz 75 gadiem tika uzņemti un novēroti slimnīcu ambulatorajos centros. Pacienti tika nejauši izvēlēti proporcijā 1: 1 12 nedēļu vidējas intensitātes aerobikas treniņu programmai (vingrinājumu grupa) vai parastajai aprūpes kontroles grupai. Vingrinājumu grupa papildus parastajai aprūpei veica trīs 40 minūšu treniņa sesijas nedēļā. Primārais efektivitātes iznākums bija 24 stundu ambulatorās sistoliskās asinsspiediena izmaiņas salīdzinājumā ar sākotnējo. Sekundārie rezultāti ietvēra dienas un nakts ambulatoro AS, AS ārsta kabinetā un kardiorespiratorisko sagatavotību.

Kopumā pētījumu pabeidza 53 pacienti, tostarp 26 vingrinājumu grupā un 27 kontroles grupā. No tiem 24 (45 %) bija sievietes, un vidējais (SD) vecums bija 60,1 (8,7) gadi. Salīdzinot ar kontroles grupu, starp vingrinājumu grupas dalībniekiem 24 stundu ambulatorais sistoliskais asinsspiediens samazinājās par 7,1 mm Hg (95% TI [-12,8 līdz -1,4]; p = 0,02). Turklāt 24 stundu ambulatorais diastoliskais asinsspiediens par -5,1 mm Hg (95% TI [-7,9 līdz -2,3]; P = 0,001), dienas sistoliskais asinsspiediens par -8,4 mm Hg (95% TI [-14,3 līdz -2,5]; P = 0,006), un dienas diastoliskais asinsspiediens par -5,7 mm Hg (95% TI [-9,0 līdz -2,4]; P = 0,001) vingrinājumu grupā, salīdzinot ar kontroles grupu. Sistoliskais asinsspiediens ārsta kabinetā samazinājās par –10,0 mm Hg (95% TI [–17,6 līdz –2,5]; P = 0,01) un kardiorespiratorā sagatavotība uzlabojās par 5,05 ml/kg skābekļa patēriņu minūtē; 95% TI [3,5–6,6]; P <0,001 ) vingrinājumu grupā salīdzinājumā ar kontroles grupu.

12 nedēļu aerobas slodzes vingrinājumu programma samazina vidējo 24 stundu un dienas ambulatoro asinsspiedienu, kā arī sistolisko asinsspiedienu ārsta kabinetā pacientiem ar rezistentu hipertensiju. Šie rezultāti sniedz ārstiem pierādījumus par vidējas intensitātes aerobikas vingrinājumiem kā standarta papildus terapiju, kas paredzēta šai pacientu grupai.

AVOTS: Lopes S, Mesquita-basto J, garcia D, et al. Effect of Exercise Training on Ambulatory Blood Pressure Among Patients With Resistant HypertensionA Randomized Clinical Trial. JAMA Cardiol. Published online August 4, 2021