PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Alerģiskās slimības paaugstina astmas attīstības risku pieaugušajiem

Doctus
Astma, kas sākas pieaugušā vecumā, ir pozitīvi saistīta ar alerģisko slimību skaitu, kas konkrētajai personai ir, secināts pētījumā, kura rezultāti publicēti žurnālā Allergy.

Pētījuma mērķis bija novērtēt saistību starp alerģiskām slimībām un astmu, kura sākas pieaugušo vecumā, izvērtējot alerģisko slimību skaitu un vecuma efektu. 

Tika izmantoti populācijā balstīti dati no Somijas nacionālajiem reģistriem, pētījumā iekļāva 1205 pieaugušos pēc 30 gadu vecuma, kuriem tika nesen diagnosticēta astma. Šiem dalībniekiem tika piemeklēta tāda paša vecuma, dzimuma un dzīvošanas reģiona kontroles grupa (n=2050). Informācija par alerģisku rinītu (AR), alerģisku konjunktivītu (AK) un alerģisko dermatītu (AD) tika iegūta no pašu dalībnieku ziņotā aptaujas anketās. Loģistiskās regresijas metode tika izmantota, lai aprēķinātu astmas risku saistībā ar alerģiskajām slimībām, samērojot rezultātus pēc iespējamajiem jaucējfaktoriem (smēķēšana, bērnība pavadīta laukos, bērnībā bijusi hospitalizācija infekciju/ pneimonijas dēļ, vecākiem ir astma/ alerģijas, vecāku smēķēšana, izglītības līmenis, profesionāli treniņi, māsu un brāļu skaits). 

Gala analīzē iekļāva 1118 astmas pacientus un 1772 pielāgotus kontroles grupas dalībniekus (vidējais vecums bija 53 gadi, SD 11 un minimālais vecums bija 31 gads un maksimālais vecums - 71 gads, 37 % vīrieši). Astmas pacientiem AR bija 50,2 %, AK 39,6 % un AD 33,8 %, savukārt kontroles grupā AR bija 26,1 %, AK 20 % un AD 23,5 %.  Salīdzinot ar kontroles grupu, astmas iespējamība pieaugušā vecumā, pieaug līdz ar alerģisko slimību skaitu. Ja ir viena alerģiskā slimība, astmas iespējamība ir 1,95 (95 % TI [52 - 2,49]), ja ir 2 alerģiskās slimības, astmas OR=2,87 (95 % TI [2,19 - 3,77]), ja ir 3 alerģiskās slimības, astmas OR = 4,26 (95 % TI [3,07 - 5,9]). 

Saistība starp astmu un vienu un vairākām alerģiskajām slimībām samazinās līdz ar vecumu: jaunākiem par 50 gadiem OR =3,52 (95 % TI [2,51 - 4,94]), 50 - 62 gadīgiem OR = 2,44  (95 % TI [1,74 - 3,42]) un pēc 62 gadu vecuma OR = 1,68  (95 % TI [1,04 - 2,71]). 

Pētnieki secināja, ka astma, kas sākas pieaugušo vecumā, ir saistīta ar alerģisko slimību skaitu un šī saistība mazinās līdz ar cilvēka vecumu. 

 

AVOTS: Toppila-Salmi S, Chanoine S, Karjalainen J et al.Risk of adult‐onset asthma increases with the number of allergic multimorbidities and decreases with age. Allergy, 03 July 2019.