PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Antibiotiku izrakstīšana gados veciem pacientiem ar akūtu, ne bakteriālu augšējo elpošanas ceļu infekciju

Doctus
Lai samazinātu neatbilstošu antibiotiku izrakstīšanu akūtu augšējo elpošanas ceļu infekciju gadījumos, labāk jāizprot faktori, kuri ietekmē antibiotiku izrakstīšanu.

Pētījuma mērķis bija noskaidrot antibiotiku izrakstīšanas izplatību akūtu, ne bakteriālu augšējo elpošanas ceļu infekciju gadījumos un noskaidrot, vai antibiotiku izrakstīšana ir saistīta ar ārstus raksturojošiem parametriem.

Šis bija retrospektīvs pētījums, kurā tika izmantoti administratīvie veselības aprūpes dati.

Pētījumā iekļāva primārās veselības aprūpes ārstus, kuri strādāja Ontario, Kanādā 2012.gadā. Pacienti, kuri tika iekļauti pētījumā bija 66 gadus veci vai vecāki un tiem bija akūta, ne bakteriāla augšējo elpošanas ceļu infekcija. Pacienti ar ļaundabīgiem audzējiem vai imūnsupresīviem stāvokļiem pētījumā netika iekļauti.

Tika analizēti antibiotiku izrakstīšanas paradumi pacientiem ar akūtām augšējo elpošanas ceļu infekcijām. Daudzfaktoru loģistiskā analīze tika izmantota, lai novērtētu saistību starp ārstu raksturojošiem parametriem un antibiotiku izrakstīšanas paradumiem.  

Kopumā pētījumā tika iekļauti 8990 primārās veselības aprūpes ārsti un 185 014 pacienti, kuriem bija akūta, ne bakteriāla augšējo elpošanas ceļu infekcija, tai skaitā, saaukstēšanās (53,4 %), akūts bronhīts (31,3 %), akūts sinusīts (13,6 %) vai akūts laringīts (1,6 %). 46 % pacientu saņēma terapijā antibiotikas; lielākā daļa izrakstīto antibiotiku bija plaša spektra (69,9 %; 95 % TI [69,6 %- 70,2 %]). Pacientiem biežāk antibiotikas izrakstīja pieredzējušāki ārsti, salīdzinot ar jaunajiem ārstiem (atšķirība 5,1 procentpunkts vidējās paaudzes ārstiem; 95 % TI [3,9 – 6,4 procentpunkti] un 4,6 procentpunkti vecākās paaudzes ārstiem; 95 % TI [3,3 – 5,8]). Ārsti, kuri dienas laikā apskatīja vairāk pacientu arī biežāk izrakstīja antibiotikas. Ja ārsts dienas laikā apskatīja 25 – 44 pacientus viņš par 3,1 procentpunktu  (95 % TI [2,1 – 4]) biežāk izrakstīja antibiotikas, nekā tas ārsts, kurš dienā apskatīja mazāk kā 25 pacientus. Ārsti, kuri dienā apskatīja vairāk par 45 pacientiem par 4,1 procentpunktu (95 % TI [2,7 – 5,5]) biežāk izrakstīja antibiotikas, nekā tie ārsti, kuriem bija mazāk par 25 pacientiem dienā.

Pētnieki secināja, ka  zema riska gados vecu pacientu kohortā 46 % pacientu ar nebakteriālas dabas akūtu augšējo elpceļu infekciju tiek izrakstītas antibiotikas. Pieredzējušāki ārsti un tie, kuri dienā apskata vairāk pacientu, biežāk izraksta antibiotikas, nekā gados jaunāki ārsti un tie, kuri dienā apskata mazāk pacientus.

 

AVOTS: Silverman M, Povitz M, Sontrop JM, et al. Antibiotic Prescribing for Nonbacterial Acute Upper Respiratory Infections in Elderly Persons. Ann Intern Med. 2017.