PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Antidepresantu lietošana un demences risks

Doctus
Antidepresantu lietošana un demences risks
Freepik.com
Antidepresantu lietošana nav saistīta ar palielinātu demences, kognitīvo spēju vai baltās un pelēkās vielas atrofijas risku pieaugušajiem bez kognitīvi spēju samazinājuma.

Pētījuma mērķis bija novērtēt antidepresantu lietošanas ietekmi uz demences risku, izziņas pasliktināšanos un smadzeņu atrofiju.

Šajā perspektīvajā kohortas pētījumā tika iekļauti 5511 Roterdamas pētījuma dalībnieki bez demences (Mini-Mental State Examination [MMSE] > 25) (57,5 % sieviešu, vidējais vecums 70,6 gadi). Informācija par antidepresantu lietošana tika iegūta no aptieku ierakstiem no 1991. gada līdz iekļaušanai pētījumā (2002. – 2008.g.). Demence tika novērota no pētījuma sākuma līdz 2018. gadam, veicot atkārtotu kognitīvo novērtējumu un magnētiskās rezonanses izmeklējumus (MRI) ik pēc 4 gadiem.

Salīdzinot ar dalībniekiem, kuri nekad nebija lietojuši antidepresantu, to lietošana nebija saistīta ar demences risku (riska koeficients [HR]=1,14, 95 % TI 0,92 – 1,41) vai ar paātrinātu kognitīvo funkciju samazināšanos vai baltās un pelēkās vielas atrofiju. Salīdzinot ar nekad nelietotājiem, demences risks bija nedaudz lielāks, lietojot tricikliskos antidepresantus (HR=1,36, 95 % TI 1,01 – 1,83) nekā ar selektīviem serotonīna atpakaļsaistes inhibitoriem (HR=1,12, 95 % TI 0,81 – 1,54), bet bez devas un atbildes attiecības izziņas pasliktināšanās vai atrofijas visās grupās.

Antidepresantu lietošanai nav konsekventas saistības ar  kognitīviem traucējumiem un ilgstošas nelabvēlīgas ietekmes uz kognitīvām spējām.

Galvenās atziņas:

  • Antidepresantu lietošana ir bieži izplatīta, īpaši gados vecākiem pieaugušajiem.
  • Šajā pētījumā antidepresantu lietošana nebija saistīta ar ilgtermiņa demences risku.
  • Antidepresantu lietošana nebija saistīta ar izziņas pasliktināšanos vai smadzeņu atrofiju.
  • Pētījuma rezultāti atbalsta antidepresantu izrakstīšu pēc nepieciešamības kognitīvi veseliem cilvēkiem.

AVOTS: vom Hofe I, Stricker BH, Vernooij MW, et al. Antidepressant use in relation to dementia risk, cognitive decline, and brain atrophy. Alzheimer's and Dementia, 01 April 2024