PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Asinsgrupa nosaka atmiņas kvalitāti vecumdienās

Doctus
Veikts pētījums, kurā atklāts, ka cilvēkiem ar AB asinsgrupu ir par 82% lielāka iespēja vecumdienās attīstīties domāšanas, atmiņas problēmām, nekā cilvēkiem ar citām asinsgrupām.

Šāds pētījums publicēts šomēnes žurnālā „Neurology". AB asinsgrupa ir ASV retāk sastopamā asinsgrupa, kas ir ~4% ASV populācijas. Pētījumā secināts, ka cilvēkiem ar šo asinsgrupu ir par 82% lielāks risks mūža nogalē saskarties ar atmiņas, domāšanas traucējumiem. Iepriekš veiktie pētījumi pierādījuši, ka cilvēkiem ar 0 asins grupu ir zemāks sirds slimību un insultu risks, kas palielina atmiņas zuduma un demences risku. Šis pētījums ir lielāka pētījuma (REGARDS Study) daļa. Pētījumā piedalījās ap 30 000 cilvēku, kuru veselībai sekoja līdzi 3,4 gadus. Šo gadu laikā atmiņas vai domāšanas traucējumi attīstījās 495 dalībniekiem. Tie tika salīdzināti ar 587 cilvēkiem bez kognitīviem traucējumiem. Cilvēki ar AB asinsgrupu sastādīja 6% no grupas, kurā attīstījās kognitīvie traucējumi (kas ir vairāk, nekā populācijā sastopamie 4%). Šis pētījums aplūkoja asinsgrupu kā kognitīvo traucējumu iemeslu, bet neskaitāmi citi pētījumi pierādījuši, ka tādi faktori kā augsts asinsspiediens, paaugstināts holesterola līmenis un diabēts palielina kognitīvo traucējumu un demences attīstīšanās risku. Asinsgrupa ir saistīta ar citiem vaskulāriem stāvokļiem kā insulti, tāpēc šī pētījuma atradne pasvītro saistību starp vaskulārām problēmām un smadzeņu veselību. Pētījumā tika pētīts arī VIII faktora līmenis asinīs. Augstam VIII līmenim arī tika atrasta korelācija ar kognitīvo traucējumu attīstību. VIII faktora augstāks līmenis gan risku paaugstina mazāk - par 24%. Tāpat izskaitļots, ka cilvēkiem ar AB asinsgrupu, ir vidēji statistiski augstāks VIII faktora līmenis asinīs.

Avots: Kristine S. Alexander, Neil A. Zakai, Sarah Gillett, Leslie A. Mcclure, Virginia Wadley, Fred Unverzagt, and Mary Cushman. ABO blood type, factor VIII, and incident cognitive impairment in the REGARDS cohort. Neurology, September 2014