PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Ātriju fibrilācija pacientiem ar hemodialīzi

Doctus
Ātriju fibrilācija (AF) ir nozīmīgs insulta un trombembolisma riska faktors pacientiem, kuriem veic hemodialīzi.

Pētījuma mērķis bija novērtēt AF izplatību pacientiem, kuriem veic hemodialīzi, kā arī noskaidrot antitrombotiskās terapijas izmantošanu insulta profilaksei pacientiem ar AF. Vīnē tika veikts perspektīvs, novērojošs kohorta pētījums, lai novērtētu AF izplatību un trombembolisku notikumu risku pacientiem, kuriem tiek veikta hemodialīze. Kopumā tika analizēta informācija par 626 pacientiem (63,4 % bija vīrieši, vidējais vecums – 66 gadi, tie bija apmēram 73 % no visiem hemodialīzes pacientiem Vīnē). Tika veiktas strukturētas intervijas ar visiem pētījumā iesaistītajiem pacientiem, tika analizētas elektroencefalogrammas un slimības vēstures.

Kopējā AF izplatība bija 26,5 % (166 pacienti, 71,1 % vīrieši, vidējais vecums – 72 gadi), no tās 57,8 % bija paroksizmāla AF, 3 % pastāvīga AF, 32,5 % paliekoša AF un 6,6 % tika diagnosticēta AF. Mediānais CHA2DS2-VASc skaits bija 4 (25.-75. percentīle 3 – 5). Daudzfaktoru analīzē secināja, ka AF ir neatkarīgi saistīts ar vecumu (OR=1,05 pieaugums viena gada laikā; 95 % TI [1,03 – 1,07]), vīriešu dzimumu (OR=1,7; 95 % TI [1,1 – 2,6]), vēnu trombembolismu anamnēzē (OR=2; 95 % TI [1,1 – 3,6]), sirds mazspēju (OR=1,7; 95 % TI [1,1 – 2,5]), aktīvu ļaundabīgu audzēju anamnēzē (OR=1,5; 95 % TI [1 – 2,4]) un laiku ar hemodialīzi (OR=1,08 par gadu ar hemodialīzi; 95 % TI [1,03 – 1,13]). Antitrombotiskā terapija bija nozīmēta 84,4 % pacientu ar AF (antikoagulanti 29,5 %, antiagreganti 33,7 % un abu grupu medikamenti 21,1 %). Pacientiem ar AF K vitamīna antagonistus nozīmēja daudz biežāk nekā maz molekulāro heparīnu (30,1 % un 19,9 %).

Pētnieki secina, ka AF izplatība starp hemodialīzes pacientiem ir augsta un ir saistīta ar vecumu, dzimumu un blakussaslimšanām.

 AVOTS: Oliver Königsbrügge, Florian Posch, Marlies Antlanger, Josef Kovarik, Renate Klauser-Braun, Josef Kletzmayr, Sabine Schmaldienst, Martin Auinger, Günther Zuntner, Matthias Lorenz, Ella Grilz, Gerald Stampfel, Stefan Steiner, Ingrid Pabinger, Marcus Säemann, Cihan Ay. Prevalence of Atrial Fibrillation and Antithrombotic Therapy in Hemodialysis Patients: Cross-Sectional Results of the Vienna InVestigation of AtriaL Fibrillation and Thromboembolism in Patients on HemoDIalysis (VIVALDI). PLOS ONE, 2017