PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Augsti mirstības rādītāji no Covid–19 nieru transplantāta saņēmēju vidū

Doctus
Augsti mirstības rādītāji no Covid–19 nieru transplantāta saņēmēju vidū
Pixabay.com
Nieru transplantāta (NT) saņēmēji tiek uzskatīti par augsta riska grupu potenciālu nevēlamu notikumu dēļ pēc inficēšanās ar Covid–19. Šā pētījuma mērķis bija aprakstīt klīniskos aspektus un iznākumus NT saņēmēju vidū pēc inficēšanās ar jauno koronavīrusu.

Šajā daudzcentru kohortas pētījumā tika iekļauti 1680 NT saņēmēji, kam diagnosticēta Covid–19 inficēšanās laikā no 2020.gada marta līdz novembrim. Galvenais pētījuma iznākums bija 90 dienu nāves kumulatīvā sastopamība visai kohortai un atsevišķi tiem, kam ir akūta nieru mazspēja un nepieciešams sākt nieru aizstājterapiju. Mirstības rādītāji tika analizēti atbilstīgi hospitalizācijai, stacionēšanai intensīvās aprūpes nodaļā un nepieciešamībai izmantot mehānisko ventilāciju.

Vidējais pētījuma dalībnieku vecums bija 51,3 gadi, 60,4 % vīrieši. Blakusslimības ziņotas 1489 (88,6 %) pacientu un laiks kopš transplantācijas un infekcijas bija vidēji 5,9 gadi. Visbiežākie Covid–19 inficēšanās simptomi bija klepus (54 %), mialģija (40 %), elpas trūkumus (37 %) un caureja (31 %). Drudzis bija 61 % pacientu, hipoksēmija 13 %. Hospitalizācija bija nepieciešama 65,1 % šo pacientu un imūnsupresīvo medikamentu pielāgošana bija jāveic 74,4 % šo pacientu, kas tika hospitalizēti. Intensīvās terapijas nodaļā nokļuva 34,6 ^ un mākslīgā ventilācija sākta 24,9 % pacientiem.

Daudzvariantu modelēšanā atklājās, ka mainīgie, kas saistīti ar lielāku iespējamību tikt hospitalizētam ir vecums, hipertensija, cita kardiovaskulāra slimība anamnēzē, nesen lietota augsta deva steroīdu, drudzis, dispnoja, caureja un nelaba dūša vai vemšana kā Covid–19 simptoms. No otras puses, mainīgie, kas mazināja iespējamību tikt hospitalizētam, bija Covid–19 simptomu ilgums, aizlikts deguns, galvassāpes, artralģija un anosmija kā Covid–19 simptomi.

Kopīgā kumulatīvā nāves sastopamība šajā pacientu grupā bija 21,0 %. Mirstības rādītāji bija 31,6 % hospitalizētiem, 58,2  % intensīvā nodaļā pārvestiem un 75,5 % pie mākslīgās elpināšanas pieslēgtiem pacientiem. Inficēšanās laikā 23,2 % bija akūta nieru mazspēja un 23,4 % bija nepieciešama nieru aizstājterapija. Kumulatīvā nāves sastopamība bija ievērojami augstāja starp tiem pacientiem, kam bija akūta nieru mazspēja un starp tiem, kam bija nepieciešama nieru aizstājterapija.

Mainīgie, kas bija saistīti ar nāvi 90 dienas pēc Covid–19 infekcijas bija vecums, laiks pēc transplantācijas veikšanas, hipertensija kā blakusslimība, citas kardiovaskulāras slimības anamnēzē, takrolīma un mikofenolāta lietošana, nesen lietotas augstas devas steroīdu un dispnoja kā Covid–19 simptoms.

Avots: Requião-Moura LR, Sandes-Freitas TV, Viana LA, Cristelli MP, Andrade LGM, Garcia VD, Oliveira CMC, Esmeraldo RM, Abbud Filho M, Pacheco-Silva A, Sousa KC, Vicari AR, Costa KMAH, Simão DR, Sousa MV, Campos JB, Almeida RAMB, Deboni LM, Neto MM, Zanocco JA, Tedesco-Silva H, Medina-Pestana J; COVID-19-KT Brazil. High mortality among kidney transplant recipients diagnosed with coronavirus disease 2019: Results from the Brazilian multicenter cohort study. PLoS One. 2021 Jul 28;16(7):e0254822. doi: 10.1371/journal.pone.0254822. PMID: 34320005.