PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Augsts triglicerīdu līmenis, arī lietojot statīnus, var palielināt otrā insulta risku

Doctus
Augsts triglicerīdu līmenis, arī lietojot statīnus, var palielināt otrā insulta risku
Freepik.com
Insultam var būt daudz iemeslu. Aterotrombotisku insultu izraisa trombs, kas veidojas no plāksnēm, kas uzkrājas smadzeņu asinsvados. Jauns pētījums liecina, ka cilvēkiem, kuriem ir šāda veida insults un kuriem ir arī augstāks triglicerīdu līmenis asinīs, var būt lielāks risks iegūt vēl vienu insultu vai citas sirds un asinsvadu problēmas pēc viena gada, salīdzinot ar cilvēkiem, kuriem ir bijis insults, bet tiem ir zemāks triglicerīdu līmenis.

Pētījums atklāja, ka saistība saglabājas pat tad, ja cilvēki lietoja statīnus, kuru mērķis ir pazemināt triglicerīdu līmeni un aizsargāt pret infarktu un insultu.

Tiek uzskatīts, ka hipertrigliceridēmija veicina aterosklerozes patoloģiju, taču tās loma insulta attīstībā nav precīzi noteikta. Pētījuma mērķis bija novērtēt hipertrigliceridēmijas ietekmi uz insulta attīstību.

Pētījumā iekļāva 870 pacientus ar akūtu išēmisku insultu vai tranzistori išēmisku lēkmi, tie tika novēroti 1 gadu. Hipertrigliceridēmija tika definēta kā seruma triglicerīdu līmenis ≥150 mg/dl tukšā dūšā. Nozīmīga cervikocefālo artēriju stenoze tika definēta kā 50 % vai lielāka stenoze vai oklūzija. Primārais iznākums bija nopietni nevēlami kardiovaskulāri notikumi, tostarp neletāls insults, neletāls akūts koronārais sindroms un nāve no sirds un asinsvadu slimībām.

No 870 pacientiem (vidējais vecums 70,1 gads; vīrieši 60,9 %) 217 ​​(24,9 %) pacientiem bija hipertrigliceridēmija. Augsts triglicerīdu līmenis bija nozīmīgi saistīts ar palielinātu intrakraniālo artēriju stenozes izplatību, īpaši priekšējā cirkulācijā, nevis ar ekstrakraniālo artēriju stenozi. Pacientiem ar hipertrigliceridēmiju bija lielāks nopietnu nevēlamu kardiovaskulāru notikumu risks nekā tiem, kuriem nebija paaugstināts triglicerīdu līmenis (20,9 % pret 9,7 %; P <0,001), pat pēc samērošanas, ņemot vērā iespējamos traucējumus, tostarp sākotnējo zema blīvuma lipoproteīnu holesterīna un statīnu lietošanu HR=2,46; 95 % ticamības intervāls [1,62 – 3,74]). Augstāks vaskulāro notikumu risks hipertrigliceridēmijas gadījumā salīdzinājumā ar nehipertrigliceridēmijas pacientiem tika novērots pacientiem ar aterotrombotiskas izcelsmes insultu (n=174; gada rādītājs, 35,1 % pret 14,2 %; P=0,001), pacientiem ar nozīmīgu intrakraniālo artēriju stenozi (n =247; 29,9 % pret 14,7 %; P = 0,006), un tiem, kuriem ir nozīmīga ekstrakraniālās miega artēriju stenoze (n = 123; 23,0 % pret 9,4 %; P = 0,042). Turpretim hipertrigliceridēmija nebija saistīta ar recidivējošu asinsvadu notikumu risku pacientiem ar kardioembolisku insultu (n=221; 19,1 % pret 10,5 %; P=0,18).

Hipertrigliceridēmija ir svarīgs modificējams riska faktors, kas izraisa asinsvadu risku pacientiem ar aterotrombotiskas izcelsmes insultu, pat saņemot statīnu terapiju.

AVOTS: Hoshino T, Ishizuka K, Toi S, et al. Prognostic Role of Hypertriglyceridemia in Patients With Stroke of Atherothrombotic Origin. Neurology, 2022; 10.1212/WNL.0000000000200112