PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Autoimūnas saslimšanas un demences risks

Doctus
Pētījuma mērķis bija novērtēt saistību starp autoimūnām saslimšanām un risku saslimt ar demenci.

Šis bija retrospektīvs, kohorta pētījums, kurā tika izmantoti stacionāru dati un mirstības dati par laika periodu 1992. – 2012.Tika izveidota kohorta ar pacientiem, kuri stacionēti slimnīcā ar autoimūnu saslimšanu, kā arī kontroles kohorta. Abas kohortas tika novērotas un tika sekots līdzi, vai šiem pacientiem attīstās demence. Kopumā 1 833 827 cilvēki tika hospitalizēti ar autoimūnu saslimšanu.

Pētnieki atklāja, ka pacientiem, kuri tika hospitalizēti ar autoimūnu saslimšanu, biežāk novēro demences attīstību vēlākos gados (RR=1,20; 95 % TI [1,19 – 1,21]). Analizējot pēc demences veida, secināts, ka Alcheimera slimības relatīvais risks ir 1,06 (95 % TI [1,04 – 1,08]) un vaskulāras demences relatīvais risks ir 1,28 (95 % TI [1,26 – 1,31]). No 25 autoimūnām slimībām, kas tika iekļautas pētījumā, 18 uzrādīja pozitīvu saistību ar demenci (p<0,05), tai skaitā, Addisona slimība (RR=1,48; 95 % TI [1,34 – 1,64]), multipla skleroze (RR=1,97; 95 % TI [1,88 – 2.07]), psoriāze (RR=1,29; 95 % TI [1,25 – 1,34]) un sistēmiska lupus eritematoze (RR=1,46; 95 % TI [1,32 – 1,61]).  

Saistība ar vaskulāru demenci var būt viena no daudz plašākas saistības starp autoimūnām saslimšanām un vaskulāriem bojājumiem. Lai gan saistība ir statistiski ticama, tā ir neliela. Ārstiem būtu jāpārliecinās, vai gados vecākiem pacientiem nav gan autoimūnas saslimšanas, gan demence. Tālāki pētījumi ir nepieciešami, lai apstiprinātu šos rezultātus un izvērtētu iespējamos mehānismus, kas paaugstina šo risku.  

AVOTS: J Epidemiol Community Health. Published online March 1, 2017.