PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

B vitamīns var palīdzēt uzlabot antidepresantu efektivitāti

Doctus
B vitamīns var palīdzēt uzlabot antidepresantu efektivitāti
Freepik.com
Jauna pētījuma rezultāti liecina, ka B vitamīns, L–metilfolāts (LMT) var būt efektīvs papildinājums pacientiem ar smagiem depresijas traucējumiem (MDD) ar nepietiekamu reakciju uz antidepresantiem.

Pētnieki atrada atbalstu LMF papildu lietošanai pacientiem ar MDD, kuri nereaģē uz antidepresantu monoterapijā. Vislabāk reaģēja tie, kam bija aptaukošanās un iekaisuma biomarķieri.

Pētnieki analizēja sešus pētījumus: divi bija daudzcentru, nejaušināta iedalījuma, dubultmaskēti, ar placebo kontrolēti secīgi paralēli pētījumi pacientiem ar selektīvu serotonīna atpakaļsaistes inhibitoru (SSAI) rezistentu MDD (n = 148 un n = 75), viens bija 12 mēnešus ildzis atklāts pagarinājuma pētījums ar diviem RCT (n = 68), viens — retrospektīvs kohortas pētījums, kurā novērtēti pacienti, kam iepriekš izrakstīts LMF (n = 554), kā arī divas post hoc RCT izpētes analīzes, stratificējot pacientus pēc specifiskiem bioloģiskiem un ģenētiskiem marķieriem (n = 74) un novērtējot biomarķieru ietekmi uz ārstēšanas efektu (n = 74).

Primārie mērķa kritēriji bija uzlabojumi 17 punktu Hamiltona depresijas vērtēšanas skalā (HDRS–17) vai pacientu veselības anketā (PHQ–9). Pacienti visos pētījumos tika ārstēti ar 7,5 mg vai 15 mg LMF.

Abas RCT analīzes tika sadalītas divās 30 dienu fāzēs, pacienti tika novērtēti ik pēc 10 dienām. Atbilde tika definēta kā HDRS–17 rezultāta samazināšanās par ≥ 50 % ārstēšanas laikā vai galīgais rezultāts ≤ 7.

RCT pacientiem, kuri saņēma 7,5 mg LMF, efektivitāte nebija labāka kā placebo, bet tiem, kuri 30 dienas saņēma 15 mg LMF dienā, bija ievērojami lielāks HDRS–17 punktu samazinājums (-5,6 pret -3,0, P = 0,05) un augstāka atbildreakcija (attiecīgi 32,3 % pret 14,6 %, P = 0,05).

Atklātais pagarinājuma pētījums parādīja, ka 61 % no pacientiem, kuri saņēma 15 mg devu, sasniedza remisiju, 38 % atveseļojās. No sākotnēji nereaģējušajiem 60 % sasniedza remisiju bez nopietniem nevēlamiem notikumiem.

LMF šķiet labs papildinājums farmakoloģiskai depresijas terapijai. Tā kā tas ir drošs un tam ir minimālas blakusparādības, to var pievienot ārstēšanas shēmai pacientiem, kuri cieš no depresijas un nereaģē uz standarta antidepresantiem.

AVOTS: Maletic V, Shelton R, Holmes V. A Review of l-Methylfolate as Adjunctive Therapy in the Treatment of Major Depressive Disorder. Prim Care Companion CNS Disord, 2023; 25(3): 22nr03361