PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Brīvā laika fiziskās aktivitātes un ceļa locītavas osteoartrīta risks

Doctus
Brīvā laika fiziskās aktivitātes un ceļa locītavas osteoartrīta risks
Freepik.com
Fizisko aktivitāšu (FA) ietekme uz ceļa osteoartrīta (OA) attīstības risku nav skaidra. Pētījuma mērķis bija izpētīt saistību starp brīvā laika FA un ceļa OA rezultātiem, izmantojot salīdzināmas FA un OA definīcijas.

Dati tika iegūti no sešām lielām, populācijā balstītām kohortām ar vai bez ceļa OA. Pētījumā iekļautajiem dalībniekiem sākotnēji nebija pierādījumu par ceļa locītavas OA un reimatoīdo artrītu (RA). Dalībnieki tika novēroti 5–12 gadus, lai noskaidrotu iznākumus:

  • radiogrāfisku ceļa locītavas OA (ROA) (Kellgren Lawrence (KL) ≥2);
  • sāpīgu radiogrāfisku ceļa locītavas OA (PROA) (ROA ar ceļa sāpēm);
  • ar OA saistītas ceļa sāpes.

Pašu ziņotās brīvā laika FA, kas ietvēra sporta nodarbības un pastaigas/riteņbraukšanas aktivitātes, sākotnēji tika kvantificētas kā uzdevumu vielmaiņas ekvivalenti (METS) dienās nedēļā (dienas/nedēļā). Relatīvais rsiks (RR) tika aprēķināts un apkopots, izmantojot individuālo dalībnieku datu (IPD) meta-analīzi. Sekundārā analīzē tika novērtēta saistība starp FA, kas definēts kā laiks (stundas/nedēļā), kas pavadīts brīvā laika FA un ceļa OA iznākumiem.

Balstoties kopējā 5065 dalībnieku kohortā, relatīvais risks starp MET dienas/ nedēļā un PROA bija 1,02 (95 % TI [0,93 – 1,12]), ROA (RR=1,00; 95 % TI [0,94 – 1,07]) un ar OA saistītas sāpes (RR=1,00; 95 % TI [0,96 – 1,04]), šīs saistības nebija statistiksi ticamas. Līdzīga analīze par fiziskajā aktivitātēs pavadītajām stundām saistībā ar iznākumiem arī neuzrādīja statistiski ticamas saistības.

Pētnieki secināja, ka nepastāv saistība starp brīvā laika fiziskajām aktivitātēm un ceļa osteoartrīta attīstības risku.

AVOTS: Gates LS, Perry TA, Golightly YM, et al. Recreational Physical Activity and Risk of Incident Knee Osteoarthritis: an international meta