PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Delta variants dubulto hospitalizāciju risku

Doctus
Delta variants dubulto hospitalizāciju risku
Pixabay.com
Cilvēkiem, kuri inficējas ar Delta variantu, ir divreiz lielāks hospitalizācijas risks salīdzinājumā ar iepriekšējiem SARS-CoV-2 variantiem, liecina jauns pētījums, kas publicēts The Lancet Infectious Diseases.

SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) variants pirmo reizi tika atklāts Anglijā 2021. gada martā. Kopš tā laika tas ir strauji kļuvis par dominējošo variantu augstās pārnesamības dēļ. Ir aizdomas, ka delta variants ir saistīts ar smagāku slimības gaitu, nekā iepriekš dominējošais alfa (B.1.1.7) variants. Pētījuma mērķis bija raksturot delta varianta smagumu, salīdzinot ar alfa variantu, nosakot hospitalizāciju relatīvo risku.

Kohortas pētījums tika veikts visiem pacientiem ar Covid-19 Anglijā laikā no 2021. gada 29. marta līdz 23. maijam, kuri tika identificēti kā inficēti ar alfa vai delta SARS-CoV-2 variantu, izmantojot visa genoma sekvencēšanu. Individuāla līmeņa dati par šiem pacientiem tika sasaistīti ar ikdienas veselības aprūpes datu kopām par vakcināciju, neatliekamās palīdzības apmeklējumu skaitu, uzņemšanu slimnīcā un mirstību. Pacientu uzņemšanas un neatliekamās medicīniskās palīdzības apmeklējuma risks tika salīdzināts pacientiem ar apstiprinātiem delta un alfa variantiem visā kohortā un vakcinācijas statusu apakšgrupās. Stratificēta Koksa regresija tika izmantota, lai pielāgotu datus pēc vecuma, dzimuma, tautības, ienākumiem, nesenajiem starptautiskajiem ceļojumiem, dzīvesvietas apgabala, kalendāra nedēļas un vakcinācijas statusa.

Datu analīzē tika iekļauti individuāla līmeņa dati par 43 338 Covid-19 pozitīviem pacientiem (8682 ar delta variantu, 34 656 ar alfa variantu; vidējais vecums 31 gads [IQR 17–43]). 196 (2,3 %) pacienti ar delta variantu, salīdzinot ar 764 (2,2 %) pacienti ar alfa variantu, tika hospitalizēti 14 dienu laikā pēc parauga ņemšanas (samērota riska attiecība [HR] = 2,26 [95% CI 1,32–3,89]). 498 (5,7 %) pacienti ar delta variantu, salīdzinot ar 1448 (4,2 %) pacienti ar alfa variantu, tika uzņemti slimnīcā vai tika sniegta palīdzība neatliekamās palīdzības dienestā 14 dienu laikā (samērotais HR= 1,45 [1,8–1,95 ]). Lielākā daļa pacientu bija nevakcinēti (32 078 [74,0 %] abās grupās). HR vakcinētiem pacientiem ar delta variantu pret alfa variantu (samērots HR hospitalizācijai= 1, 94; 9 5% TI [0, 47–8,05] un hospitalizācijai vai neatliekamās palīdzības apmeklējumam 1,58; 95 % TI [0, 69– 3.61]) bija līdzīgi HR nevakcinētiem pacientiem (2,32; 95 % TI [1,29–4,16] un 1,43; 95 % TI [1,04–1,97]; p = 0,82 abiem).

Pētījumā konstatēts, ka pacientiem ar Covid-19, kas inficēti ar delta variantu, ir lielāks hospitalizēšanas risks, salīdzinot ar alfa variantu. Rezultāti liecina, ka delta varianta uzliesmojumi nevakcinētās populācijās varētu radīt lielāku slogu veselības aprūpes pakalpojumiem nekā alfa variants.

AVOTS: Twohig KA, Nyberg T, Zaidi A, et al. Hospital admission and emergency care attendance risk for SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) compared with alpha (B.1.1.7) variants of concern: a cohort study. The Lancet Infectious Diseases, published August 27, 2021