PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Inkontinence saistīta ar zemu testosterona līmeni sievietēm

Doctus
Atklāta saistība starp zemu testosterona līmeni un inkontinenci sievietēm, iespējams, ka testosterona aizvietojošā terapija var palīdzēt, secināts pētījumā.

Testosterons var aizsargāt no iegurņa sienas atrofijas, tādejādi samazinot urīna inkontinences risku. Līdz šim nebija zināms, vai pastāv saistība starp zemu testosterona līmeni un inkontinenci. Lai novērtētu šo saistītu pētnieki analizēja datus par 2123 sievietēm. Visām sievietēm tika paņemti arī asins paraugi, lai novērtētu kopējo testosterona līmeni asinīs.

Vienfaktora analīzē atklāja, ka zems testosterona līmenis ir statistiski ticami saistīts ar stresa,  neatliekamu un jauktu inkontinenci (p<0,001). Pēc samērošanas pēc vecuma, saistība saglabājās ticama attiecībā uz stresa un jauktu inkontinenci, bet ne uz neatliekamu inkontinenci. Tas varētu būt izskaidrojas ar to, ka stresa inkontinence ir cieši atkarīga no iegurņa sienas stāvokļa, savukārt neatliekamai inkontinencei nav ar to saistības.

Daudzfaktoru analīzē, kontrolējot rezultātu pēc vecuma, ķermeņa masas indeksa, cukura diabēta statusa, rases, paritātes un venipunktūras laika, sievietēm ar zemākās kvintīles testosterona līmeni statistiski ticami biežāk novēroja stresa inkontinenci, nekā sievietēm no trešās kvintīles (OR=1,65; p<0,01). Pētnieki norāda, ka šis atklājums liek aizdomāties par testosterona aizvietojošās terapijas nepieciešamību sievietēm ar inkontinenci. Pētnieki atzīst, ka būtu nepieciešami vēl papildus pētījumi.

 

AVOTS: American Urological Association (AUA) 2017 Annual Meeting: Abstract PD05-07. Presented May 15, 2017.