PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Izdegšanas sindroms ārstu populācijā

Doctus
Medscape aptaujā jautāja ārstiem par izdegšanu, kas tiek definēta kā entuziasma zudums darbā, cinisms un zems personīgo sasniegumu novērtējums. Medscape pirmo reizi par izdegšanu jautāja 2013.gadā, tad kopējā izdegšanas izplatība bija 40 %.

Šajā aptaujā jau tie bija 51 %, kopējais pieaugums 4 gadu laikā ir 25 %. Augstāko izdegšanas īpatsvaru novēro starp neatliekamās medicīnas ārstiem (59 %), ginekologiem/ dzemdību speciālistiem (56 %) un ģimenes ārstiem, internistiem un infektologiem (visiem 55 %). Pirmās četras specialitātes ir ārsti, kuri tieši komunicē ar pacientiem ar dažādām problēmām. Šie rezultāti nav pārsteigums, jo citos pētījumos arī atklāts, ka tieši šīm trim profesijām ir visaugstākais izdegšanas īpatsvars

Aptaujas dalībniekiem lūdza novērtēt, cik smaga viņiem ir izdegšana, punktu skalā no 1 līdz 7, kur 1 - tā neietekmē manu dzīvi un 7 – tā ir tik smaga, ka es domāju par medicīnas pamešanu. Lai gan neatliekamās medicīnas ārsti un ģimenes ārsti visbiežāk atzīmēja, ka viņiem ir izdegšana, šīm divām specialitātēm nebija augstākie izdegšanas smaguma rādītāji. Visaugstākie tie bija urologiem (vidēji 4,6), sekoja otorinolaringologi un onkologi (4,5 punkti).

Infektologiem, kas bija starp piecām biežākajām profesijām, kurās novēro augstākos izdegšanas rādītājus, bija viss zemākai izdegšanas smaguma rādītājs (3,9 punkti).

Ārstiem arī jautāja par izdegšanas cēloņiem  un lūdza tos novērtēt skalā no 1 līdz 7, kur 1 – vispār mani neietekmē un 7 – nozīmīgi traucē. Saraksta augšgalā ar 5,3 punktiem ir pārāk daudz birokrātisku uzdevumu, tālāk seko darbā pavada pārāk daudz stundu (4,7 punkti). Šie divi aspekti bija pirmajās vietās arī iepriekšējās divās aptaujās.  Sajūta, ka esi kā kāmis ritenī un elektroniskie veselības ieraksti arī bieži tiek dēvēti kā izdegšanas cēloņi (attiecīgi 4,6 un 4,5 punkti).

Aptaujā secināja, ka izdegšanas problēmu biežāk atzīmē sievietes (55 %) nekā vīrieši (45 %). Salīdzinot ar 2013.gadu par izdegšanu biežāk runā gan sievietes, gan vīrieši (2013.gadā par izdegšanu ziņoja 45 % sieviešu un 37 % vīriešu).

Aptaujā tika arī jautāts par ārstu apmierinātību darbā un ārpus darba. Aptaujas dalībniekiem lūdza novērtēt laimi skalā no 1 līdz 7, kur 1 ir ļoti nelaimīgs un 7 ir ļoti laimīgs. Starp tiem, kuri teica, ka ir ļoti laimīgi ārpus darba, bija mazas atšķirības starp dzimumiem (69 % vīrieši un 67 % sieviešu). Analizējot laimi darbā, proporcija bija zemāka, vīrieši ārsti ir laimīgāki (45 %), nekā sievietes ārstes (39 %).

Šajā aptaujā augstākais īpatsvars starp tiem, kuri jūtas laimīgi vai ļoti laimīgi darbā, bija dermatologi (43 %) un oftalmologi (42 %). Dermatologi un oftalmologi bija arī divas laimīgākās specialitātes iepriekšējo gadu aptaujās, tomēr īpatsvars bija mazāks (39 % un 38 %). 76 % urologu atzina, ka ir laimīgi ārpus darba, oftalmologi un dermatologi ir otrajā vietā (74 %). Savukārt reimatologi un nefrologi ir viss nelaimīgākie, darbā nelaimīgi ir 24 % un ārpus darba (attiecīgi 61 % un 62 %). 

AVOTS: Medscape