PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Izdegšanas sindroms ir vienādi bieži gan ambulatori, gan stacionāros strādājošajiem

Doctus
Pieņēmums, ka no izdegšanas sindroma biežāk cieš stacionāros strādājošie ārsti, salīdzinot ar ambulatori strādājošiem kolēģiem, izrādās ir nepareizs, secināts Meijo klīnikā veiktā pētījumā.

Pētnieki no Meijo klīnikas aplūkoja 54 pētījumus, kuros analizēts izdegšanas sindroms ārstu populācijā, pētnieki meklēja pierādījumus, ka slimnīcās strādājošie ārsti izdeg biežāk nekā ambulatori strādājošie. Kopumā šajos 54 pētījumos tika iekļauti vairāk nekā 5000 stacionāros strādājoši un vairāk nekā 1300 ambulatori strādājoši ārsti.

Izdegšana tika definēta kā sindroms, kas ietekmē darba dzīvi un ko raksturo cinisms, savrupība un neefektivitāte. Meijo klīnikas pētnieki meklēja faktorus, kas veicina izdegšanas attīstību. Lai gan tika novērotas nelielas izdegšanas sindroma efekta atšķirības strap ambulatoriem un stacionāros strādājošiem ārstiem, tomēr kopumā abas grupas vienlīdz bieži cieš no izdegšanas.

Izdegšanas sindroms ir visapkārt, un ja tas tiek meklēts, to arī atrod, uzsvēra pētnieks Daniels Roberts. Tas, ko pasaka šis pētījums ir, ka nav atšķirības, kur ārsts strādā, problēma var skart ikvienu, protams, izdegšanas risks ir saistīts ar ārsta specialitāti.

Faktori, kas veicina izdegšanu ir:

  • liela pacientu plūsma;
  • liels apjoms papīru darbu;
  • iztrūkstošs atbalsts

Faktori, kas var palīdzēt izvairīties no izdegšanas:

  • koleģiāla darba vide;
  • vecums (gados vecāki ārsti retāk cieš no izdegšanas);
  • iespēja turpināt medicīnisko izglītību, iespēja pilnveidot savas zināšanas un prasmes.

Dr. Roberts uzsvēra, ka ir nepieciešami plašāki pētījumi, lai noskaidrotu izdegšanas sindroma incidenci katrā specialitātē.  

 

Pirmavots: Daniel L. Roberts, Keith J. Cannon, Kay E. Wellik, Qing Wu, Adriane I. Budavari. Burnout in inpatient-based versus outpatient-based physicians: A systematic review and meta-analysis. Journal of Hospital Medicine, 2013; 8 (11): 653.